Co dodać do kodu?

0
 #include <iostream>
#include <time.h>
#include <cstdlib>

#define ILOSC 3

using namespace std;

int main (){

  srand (time(0));
  char t,n;
  int tab2D[ILOSC][ILOSC];
  int a=1;
  int b=10;

    for(int i = 0; i < ILOSC; i++){
    for(int j = 0; j < ILOSC; j++){

    tab2D[i][j] = a + (rand() % (b-a+1));

    }
    }

  for(int i = 0; i < ILOSC; i++){
    for(int j = 0; j < ILOSC; j++){
      cout << tab2D[i][j]<<"\t";
    }
    cout <<"\n";
  }

  cout <<"Nad:\n";
  for(int i = 0; i < ILOSC; i++){
    for(int j = 0; j < ILOSC; j++)
      if(i!=j && j>i){
        cout <<tab2D[i][j]<<"\n";
      }
  }

  cout <<"Na:\n";
  for(int i = 0; i < ILOSC; i++){
    for(int j = 0; j < ILOSC; j++)
      if(i==j)
        cout <<tab2D[i][j]<<"\n";
  }

  cout <<"Pod:\n";
  for(int i = 0; i < ILOSC; i++){
    for(int j = 0; j < ILOSC; j++)
      if(i!=j && j<i)
        cout <<tab2D[i][j]<<"\n";
  }

  cout<<endl;

  return 0;
} 

Co dodać do kodu, zeby po skonczeniu pracy program zapytal mnie "Chcesz powotrzyc? (t/n)"

i w zaleznosci od wpisanej litery powtarza program jeszcze raz lub go konczy

prosze o pomoc

0

Umieścić żądany fragment kodu w pętli.

0

ktorej petli?

0

Najlepiej do...while

0

I jeszcze należałoby podzielić kod na funkcje aby całość nie była w funkcji main która zawiera tylko 1 wielką pętlę...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0