Umieszczenie plików .o w folderze

0

Uczę się jak tworzyć makefile, póki co to wygląda w ten sposób:

CXX = clang++

WARNINGS := -Wall -Wextra -pedantic -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-align \
      -Wwrite-strings -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations \
      -Wredundant-decls -Wnested-externs -Winline -Wno-long-long \
      -Wuninitialized -Wconversion -Wstrict-prototypes -Werror \
      -pedantic

# -c: tworzy pliki .o
# -S: kod wynikowy w postaci assembly
CXXFLAGS = -std=c++14 -g -c $(WARNINGS)

# Kompilacja plików .o
FLAGS = -std=c++14 -g $(WARNINGS)

# Nazwa pliku wynikowego
BIN = program

# Pliki .o w projekcie
OBJECTS = main.o 

all: $(OBJECTS) # plik1.o plik2.o plik3.o
  $(CXX) $(FLAGS) $(OBJECTS) -o $(BIN)
  @echo Gotowe! Wpisz ./$(BIN), aby uruchomić program.

main.o: main.cpp 
  $(CXX) $(CXXFLAGS) main.cpp -o main.o

clean:
  rm -f $(OBJECTS)
  rm $(BIN)
  @echo Usunieto pliki .o i plik wykonywalny \"$(BIN)\"

tar:
  tar cfv $(BIN).tar *.c *.h *.hh *.cpp

.PHONY: all clean dist check testdrivers todolist

I chciałbym, aby makefile stworzył folder, np. o nazwie objects i tam umieścił pliki .o. W jaki sposób to zrobić?

0

Nie programuje w C, ale według mnie możesz to zrobić za pomocą configure w skrypcie, który uruchamia polecenie configure.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0