Witam serdecznie,
Mam taki skrypt:

 $file = "foto.jpg"; 
    $wm = "mini.png"; 
    $image = imagecreatefromjpeg($file);
    imagealphablending($image,true); 

    $wm_image = imagecreatefrompng($wm);
    $watermark_width = imagesx($wm_image); 
    $watermark_height = imagesy($wm_image); 

    $sizze = getimagesize($file); 
    $dest_x = $sizze[0] - $watermark_width - 5; 
    $dest_y = $sizze[1] - $watermark_height - 5;

    imagecopyresampled($image,$wm_image,$dest_x, $dest_y,0,0,imagesx($image),imagesy($image),imagesx($wm_image),imagesy($wm_image));

    header("Content-type: image/jpeg");

    imagejpeg($image);

    imagedestroy($image); 
    imagedestroy($wm_image); 

po uruchomieniu go znak wodny nie jest widoczny.
Natomiast jak zmienię imagecopyresampled na:

imagecopyresampled($image,$wm_image,0, 0,0,0,imagesx($image),imagesy($image),imagesx($wm_image),imagesy($wm_image));

To jest on widoczny na całą wielkość zdjęcia (a chciałbym go małego, w prawym dolnym rogu).

CO robię nie tak?