Przy deklarowaniu tablicy z użyciem new jest ona większa niż powinna.

0

Nie wiem, czy to dobry dział, nie czuję się szczególnie zaawansowany więc chyba tak...

No więc w pewnym konsolowym programie pewna procedura ma odczytać z pewnego pliku (nazwy w kodzie poniżej pozmieniałem, bo tak) listę paru plików (znana jest już ich ilość, ale nie nazwy) i dalej robić coś z tymi plikami, ale do tego jeszcze nie doszedłem. Może najpierw dam kod, a potem wytłumaczę...

void procedura(fstream &plik, int l)
{
  plik.open("lista.txt", ios::in);
  if(plik.good())
  {
    char data[1000];

    plik.read(data, 1000);

    plik.close();

    int num = 0, lic = 0;
    char *filez[l];

    for(int i=0; i<l; i++)
    {
      while(data[num]!=10)
      {
        lic++;
        num++;
      }
      cout<<"lic dla "<<i<<".: "<<lic<<endl; //tu cos sprawdzam, zaraz wyjasnie
      filez[i] = new char[lic];
      lic = 0;
      num++;
    }

    num = 0;
    lic = 0;

    for(int i=0; i<l; i++)
    {
      while(data[num]!=10)
      {
        filez[i][lic] = data[num];
        num++;
        lic++;
      }
      num++;
      lic = 0;
    }

    for(int i=0; i<l; i++)
    {
      plik.open(filez[i], ios::in);
      if(plik.good())
      {
        cout << "dziala"<<" "<<filez[i]<<endl; //tu tez cos sprawdzam
        plik.close();
      }
      else cout << "nie dziala"<<" "<<filez[i]<<endl; //i tu
      getch();
    }
  }
  else
  {
    kolor(12);
    cout<<"Nie udalo sie wczytac listy.";
    getch();
    exit(1);
  }
}

lista.txt:

mop.txt
mop2.txt
mop3.txt

(Nie wiem, czy to tu widać, ale po mop3.txt jest jeszcze enter.)

Wiem, że pewnie niepotrzebnie wczytuję to przez read(), ale getline() z jakiegoś powodu w ogóle nie chciał mi nic wczytywać (bufor taki duży, bo plików ma być więcej).
Program najpierw zlicza z tablicy z pobranymi danymi ilość znaków w pierwszej nazwie (a więc do znaku nowej linii, czyli w ASCII nr 10, ale to pewnie wiecie), a następnie doczepia do wskaźnika z tablicy takowych tablicę charów o długości właśnie przerabianej nazwy. No i tu pojawia się problem. Zależnie od tego, jak te nazwy wyglądają (ale nie odkryłem w tym konkretniej zależności) długość tej tablicy jest inna niż faktyczna długość nazwy, a także rozmiar w zmiennej użytej do utworzenia tej tablicy.

Wynik działania tego cuda wygląda tak:

lic dla 0.: 7
lic dla 1.: 8
lic dla 2.: 8
dziala mop.txt
nie dziala mop2.txtŻ↔ÂaŰô
nie dziala mop3.txt║↔ĚgŰô

Tak więc jak widzicie chociaż zmienna użyta przy tworzeniu tablicy ma właściwy rozmiar, tablica już jest większa. Jak to w ogóle możliwe?
Dodam, że próbowałem w różny sposób zmieniać te nazwy, czasami było dobrze, a czasem nie, wydaje się to być całkiem chaotyczne i nieprzewidywalne (również długość tego dodatkowego miejsca była różna).

4
 1. Używaj std::string
 2. Wpisywanie tablicy char wpisuje wszystko aż do bajtu \0 bo taka jest konwencja tzw C-stringow. Więc u ciebie program wpisuje bajty z pamięci leżącej za twoją tablicą, aż nie trafi na 0. Jeśli musisz używać tablicy char to potrzebujesz alokować o 1 bajt więcej i dodawać na koniec bajt 0.
1
 1. Zapoznaj się z inkrementacją, bo jej nie rozumiesz: http://4programmers.net/Forum/1101404
 2. Nie używaj innego niż angielskie nazewnictwa: http://4programmers.net/Forum/1208091
 3. Nie przekazuj zmiennych tylko po to aby użyć je jako zmienne lokalne.
 4. Dla indeksacji tablic używaj size_t ewentualnie unsigned
 5. Skróciłem ten twój kod do:
bool procedura(int count)
 {
  ifstram files("lista.txt");
  size_t pos=0;
  for(string filename;(pos<count)&&(getline(files,filename));++pos)
   {
   ifstream fin(filename.c_str());
   if(!fin) return false; // lub wyjątek, bo nie wczytało się
   cout<<"dziala"<<" "<<filename<<endl; //tu tez cos sprawdzam
   //fin.close(); // to nie koniecznie, koniec pętli, samo się zamknie.
   }
  return (pos>=count); // lub wyjątek jeżeli pos<count
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1