Usuwanie powtarzajacych się elementów z Array.

0
public void usunPowtorzenia()
  {
    for(int x : liczby)
    {
      while(liczby.lastIndexOf(x)!=liczby.indexOf(x))
      {
        liczby.remove(x);
      }
    }

  } 

liczby - ArrayList<integer>

Chodziło mi o to, żeby do czasu kiedy pierwszy index arraylisty w którym na którym znajdowała się liczba był różny od ostatniego, usuwał ten pierwszy. I takby lista się zmniejszała się za każdym razem, kiedy element by się powtórzył.

Exception in thread "main" java.util.ConcurrentModificationException - Taki błąd dostałem.

Czy da się to jakoś zmodyfikować, żeby usuwało 1-szy element który się powtórzył a nie ostatni?

public void usun(int a)
  {
    liczby.remove(liczby.indexOf(a));
    --rozmiar;
  } 
0

Nie możesz przechodzić po liście i z niej usuwać.

1
liczby = liczby.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
0

Jeśli chcesz iterować po liście i jednocześnie usuwać z niej elementy, powinieneś użyć iteratora.

3

@Mały Młot, rozwiązanie eleganckie, ale nie spełnia warunków. W liście zostaje pierwsze wystąpienie, a ma zostawać ostatnie.
@szweszwe i @olek1, niezupełnie prawda. Można przeglądać i usuwać jednocześnie, bez użycia iteratora.

    for(int i-liczby.size() - 1;i>=0;i--)
    {
      int j = liczby.indexOf(numbers.get(i));
      if(j < i)
      {
        liczby.remove(j);
      }
    }
0
Collections.reverse(liczby);

i

liczby = liczby.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
1

Nadal nie spełnia warunku, z listy 1,2,3,2,1 ma wyjść lista 3,2,1.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0