zliczanie wystąpień wszystkich elementów tablicy

0

aplikacja ma za zadanie pobrać wartości atrybutów StahlLaenge i StahlNr z pliku xml i zliczyć ile razy każda para powtarza się. Mam problem ze zliczeniem wszystkich możliwości.
kod w tej postaci:

  //ZLICZANIE

        int suma = 0;
        for (int a = 0; a < ile; ++a)
        {
          for (int b = 1; b < ile; ++b)
          {
            if ((tablica[a, 1] == tablica[b, 1]) && (tablica[a, 0] == tablica[b, 0])) ++suma;

          }
          textBox1.Text = tablica[a, 0] + "  " + tablica[a, 1] + " - " + suma + " szt";
          textBox1.Text += "\r\n";
          suma = 0;

        } 

wyświetla mi tylko jedna wartość. Co trzeba zrobić w textboxie wyświetlić wszystkie możliwości bez powtarzania ?

Cały kod :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;
using System.Xml.XPath;

namespace liczek
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
      dialog.ShowDialog();
      dialog.Filter = "XML Files(*.xml) | *.xml";
      if (dialog.FileName != "")
      {

        textBox1.Clear();
        string fileName = dialog.FileName;

        XmlDocument XmlDoc = new XmlDocument();
        XmlDoc.Load(fileName);
        int ile = XmlDoc.GetElementsByTagName("Teiledaten").Count;
        label1.Text = ile + " patyków do naszykowania :-D";

        XPathDocument doc = new XPathDocument(fileName);
        XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator();

        XPathExpression stl;
        stl = nav.Compile("//@StahlLaenge");
        XPathNodeIterator StahlLaenge = nav.Select(stl);

        XPathExpression stnr;
        stnr = nav.Compile("//@StahlNr");
        XPathNodeIterator StahlNr = nav.Select(stnr);

        int[,] tablica = new int[ile, 2];

        int i = 0;
        int j = 0;

        //wczytywanie dl stali do tablicy
        try
        {
          while (StahlLaenge.MoveNext())
          {

            XPathNavigator nav1 = StahlLaenge.Current.Clone();
            int nav3 = Int32.Parse(nav1.Value);
            tablica[i, 1] = nav3;
            ++i;
          }

        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }

        //wczytywanie nr stali do tablicy
        try
        {

          while (StahlNr.MoveNext())
          {

            XPathNavigator nav2 = StahlNr.Current.Clone();
            int nav4 = Int32.Parse(nav2.Value);
            tablica[j, 0] = nav4;
            ++j;
          }

        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }

        //Sortowanie

        Boolean zm = true;
        while (zm == true)
        {
          zm = false;
          for (int a = 0; a < ile - 1; a++)
          {
            if (tablica[a, 1] > tablica[a + 1, 1])
            {
              int zmiana1 = tablica[a, 1];
              int zmiana2 = tablica[a, 0];
              tablica[a, 1] = tablica[a + 1, 1];
              tablica[a, 0] = tablica[a + 1, 0];
              tablica[a + 1, 1] = zmiana1;
              tablica[a + 1, 0] = zmiana2;
              zm = true;
            }
          }

        }

        //ZLICZANIE

        int suma = 0;
        for (int a = 0; a < ile; ++a)
        {
          for (int b = 1; b < ile; ++b)
          {
            if ((tablica[a, 1] == tablica[b, 1]) && (tablica[a, 0] == tablica[b, 0])) ++suma;

          }
          textBox1.Text = tablica[a, 0] + "  " + tablica[a, 1] + " - " + suma + " szt";
          textBox1.Text += "\r\n";
          suma = 0;

        }
      }
    }
  }

} 

przykład jednej wartości z pliku xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Datei Name="SSOFT_20_01_A_14.xml">
 <OptiZuschnittdaten>
  <Optidaten Name="SSOFT_20_01_A_14">
   <Stabdaten StabNr="1" Rohlaenge="6500" Laufbahn="1" Bezeichnung="103.341 B/Złoty dąb" Kommentar="103.341 B/Złoty dąb" ProfilName="1033411K" Farbe="103.341 B/Złoty dąb" Restelaenge="3570" Restekennung="1" ResteTeileNr="0" StahlName="113294175">
    <Teiledaten TeileNr="1" WagenNr="3" FachNr="13" Bezeichnung="GO" Kommision="OBJ. 27749/5" Position="2" Laenge="469" AnGehrung="45" AbGehrung="45" Stahlanwahl="1" StahlLaenge="300" StahlNr="113294175" StahlNummer="113294175" Stahleinschubtiefe="84.5">
     <Werkzeugdaten TeileNr="1">
      <ProfilBearb BNr="1" XPos="127.0"/>
      <ProfilBearb BNr="1" XPos="342.0"/>
      <ProfilBearb BNr="20" XPos="234.5"/>
      <ProfilBearb BNr="251" XPos="104.5"/>
      <ProfilBearb BNr="251" XPos="234.5"/>
      <ProfilBearb BNr="251" XPos="364.5"/>
     </Werkzeugdaten>
    </Teiledaten> 
2

Utwórz sobie listę obiektów klasy, która będzie przechowywała wartości, które chcesz policzyć. Wczytaj do takiej listy wszystkie wartości, które potrzebujesz z pliku, następnie licz powtórzenia za pomocą słownika:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace Program {
  class Stahl {
    public int Laenge { get; set; }
    public int Nr { get; set; }
  };

  class StahlComparer : IComparer<Stahl> {

    public int Compare(Stahl x, Stahl y) {
      if (x.Nr > y.Nr) return 1;
      else if (x.Nr < y.Nr) return -1;
      return 0;
    }
  };

  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      var stalhs = new List<Stahl>() {
        new Stahl{ Laenge = 36, Nr = 8 },
        new Stahl{ Laenge = 36, Nr = 12 },
        new Stahl{ Laenge = 36, Nr = 14 },
        new Stahl{ Laenge = 30, Nr = 12 },
        new Stahl{ Laenge = 30, Nr = 4 },
        new Stahl{ Laenge = 36, Nr = 12 },
        new Stahl{ Laenge = 30, Nr = 12 },
        new Stahl{ Laenge = 30, Nr = 12 }
      };

      stalhs.Sort(new StahlComparer());
      Console.WriteLine("Sorted List: ");
      foreach (var stahl in stalhs) Console.WriteLine("{0}, {1}", stahl.Laenge, stahl.Nr);

      var counts = stalhs.GroupBy(obj => new { obj.Laenge, obj.Nr }).ToDictionary(obj => obj.Key, obj => obj.Count());

      Console.WriteLine("\nOccurences: ");
      foreach (var count in counts) Console.WriteLine("{0}, {1}", count.Key, count.Value);
    }
  }
}

Poza tym takie rzeczy można bardzo prosto posortować. Nie trzeba robić takich kombinacji jak u Ciebie (patrz wyżej).

https://ideone.com/3gObyG

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0