Wątek przeniesiony 2015-09-02 16:52 z C# i .NET przez ŁF.

jak wczytać linie z pliku do dwóch zmiennych

0

Jak przekształcić ten kod aby pierwszy wyraz z linii zapisywał do zmiennej imie, a drugi wyraz do zmiennej nazwisko?

using (StreamReader odczyt = new StreamReader(nazwa))
      {
        while ((linia = odczyt.ReadLine()) != null)
        {
          imie = linia;
        }
      }
0

Użyj string.Splitaby podzielić jedną linię na kilka stringów.

0
using (StreamReader odczyt = new StreamReader(nazwa))
      {
        while ((linia = odczyt.ReadLine()) != null)
        {
          imie = linia.Split();
          nazwisko = linia
        }
      }

w ten sposób?

0

Przypisz wynik działania metody Split do dodatkowej zmiennej i z tej zmiennej przypisz do swojego imię i nazwisko odpowiednio indeksy 0 oraz 1.

A jak doczekamy się w C# tupli first-class oraz dekompozycji (w tym wypadku tablic) to może będzie możliwe coś takiego: (imie, nazwisko) = linia.Split();.

0
var wyrazy = linia.Split();
imie = wyrazy[0];
nazwisko = wyrazy[1];

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1