Brak JPanelu w widoku design

2015-02-09 11:24

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

0

W swoim kodzie posiadam dwa panele. W zakładce Design widze tylko jeden - co zrobic zeby mozna było przelaczac tam wszystkie moje panele po to np zeby szybko dodac komponent do ktoregos z nich.

1.JPG

 package program;
//dodac scroolPane do PoleInformacjiOUzytkowniku

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Image;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.Border;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

import java.awt.GridLayout;
import java.awt.FlowLayout;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.GroupLayout.Alignment;
import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;

import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.GridBagLayout;

import javax.swing.JTextField;

import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.Insets;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.ButtonGroup;

import java.awt.Component;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JTextArea;

public class GlownaRamka extends JFrame {

  private JPanel PanelOtwarciaProgramu;
  private JPanel PanelNowegoUzytkownika;
  private JTextField poleLogin;
  private JTextField poleHaslo;
  private JTextField poleImie;
  private JTextField poleNazwisko;
  private JTextField poleWiek;
  private JScrollPane pasekPionowy;
  private Border obramowanie;
  private JTextField poleWaga;
  private final ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();
  private JTextField poleEmail;

  private JTextArea PoleInformacjiOUzytkowniku;
  ArrayList<Uzytkownik> uzytkownicy = new ArrayList<Uzytkownik>();

  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          GlownaRamka frame = new GlownaRamka();
          frame.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  /**
   * Create the frame.
   */
  public GlownaRamka() {
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    setResizable(false);
    PanelOtwarciaProgramu = new JPanel();
    PanelOtwarciaProgramu.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    getContentPane().add(PanelOtwarciaProgramu);

    PanelNowegoUzytkownika = new JPanel();
    PanelNowegoUzytkownika.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));

    obramowanie = BorderFactory.createLineBorder(Color.BLUE,2);

    poleLogin = new JTextField();
    poleLogin.setColumns(10);

    poleHaslo = new JTextField();
    poleHaslo.setColumns(10);

    poleImie = new JTextField();
    poleImie.setColumns(10);

    poleNazwisko = new JTextField();
    poleNazwisko.setColumns(10);

    poleWiek = new JTextField();
    poleWiek.setColumns(10);

    JLabel etykietaLogin = new JLabel("login");

    JLabel etykietaHaslo = new JLabel("haslo");

    JLabel etykietaImie = new JLabel("imie");

    JLabel etykietaNazwiko = new JLabel("nazwisko");

    JLabel etykietaWiek = new JLabel("wiek");

    poleWaga = new JTextField();
    poleWaga.setColumns(10);

    JLabel etykietaWaga = new JLabel("waga");

    JRadioButton rdbtnKobieta = new JRadioButton("Kobieta",false);
    rdbtnKobieta.setActionCommand("Kobieta");
    buttonGroup.add(rdbtnKobieta);

    JRadioButton rdbtnMezczyzna = new JRadioButton("Mezczyzna",true);
    rdbtnMezczyzna.setActionCommand("Mezczyzna");
    buttonGroup.add(rdbtnMezczyzna);

    poleEmail = new JTextField();
    poleEmail.setColumns(10);

    JLabel etykietaEmail = new JLabel("e-mail");

    PoleInformacjiOUzytkowniku = new JTextArea();
    PoleInformacjiOUzytkowniku.setRows(10);
    PoleInformacjiOUzytkowniku.setTabSize(10);
    PoleInformacjiOUzytkowniku.setWrapStyleWord(true);
    PoleInformacjiOUzytkowniku.setEditable(true);
    PoleInformacjiOUzytkowniku.setLineWrap(true);
    PoleInformacjiOUzytkowniku.setBorder(obramowanie);

    //JScrollPane pasekPionowy = new JScrollPane(PoleInformacjiOUzytkowniku);
    // pasekPionowy.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS); 
    //pasekPionowy.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
    //PanelNowegoUzytkownika.add(pasekPionowy);

    JButton PrzyciskPowrotStronaGlowna = new JButton("");
    //PrzyciskPowrotStronaGlowna.setIcon(new ImageIcon(GlownaRamka.class.getResource("resource/powrot.png")));

    PrzyciskPowrotStronaGlowna.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
      {
        getContentPane().remove(PanelNowegoUzytkownika);  
        getContentPane().add(PanelOtwarciaProgramu);
        validate();
        repaint();

      }
    });

    JButton PrzyciskStworzUzytkownika = new JButton("");

    PrzyciskStworzUzytkownika.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) 
      {
        int wie = Integer.parseInt(poleWiek.getText());
        double wag = Double.parseDouble(poleWaga.getText());
        String ple = buttonGroup.getSelection().getActionCommand();

        program.Uzytkownik a = new Uzytkownik(poleImie.getText(),poleNazwisko.getText(),wie,wag,ple,poleEmail.getText(),poleLogin.getText(),poleHaslo.getText());  
        uzytkownicy.add(a);
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("Dodano uzytkownika nr :"+" "+ a.getId() +"\n");      
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("imie :" + " " + a.getImie()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("nazwisko :" + " " + a.getNazwisko()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("wiek :" + " " + a.getWiek()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("waga :" + " " + a.getWaga()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("plec :" + " " + a.getPlec()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("email :" + " " + a.getAdresEmail()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("----------------------------------------------" + "\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("login :" + " " + a.getLogin()+"\n");
        PoleInformacjiOUzytkowniku.append("haslo :" + " " + a.getHaslo()+"\n");

        }
    });

    //PrzyciskStworzUzytkownika.setIcon(icon);

    GroupLayout gl_PanelNowegoUzytkownika = new GroupLayout(PanelNowegoUzytkownika);
    gl_PanelNowegoUzytkownika.setHorizontalGroup(
      gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createSequentialGroup()
          .addContainerGap()
          .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
            .addComponent(etykietaEmail, Alignment.TRAILING)
            .addComponent(etykietaWaga, Alignment.TRAILING)
            .addComponent(etykietaWiek, Alignment.TRAILING)
            .addComponent(etykietaNazwiko, Alignment.TRAILING)
            .addComponent(etykietaImie, Alignment.TRAILING)
            .addComponent(etykietaHaslo, Alignment.TRAILING)
            .addComponent(etykietaLogin, Alignment.TRAILING))
          .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
          .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
            .addComponent(rdbtnMezczyzna)
            .addComponent(poleEmail, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(rdbtnKobieta)
            .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
              .addComponent(poleWiek, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(poleNazwisko, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(poleImie, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(poleHaslo, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(poleLogin, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(poleWaga, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED, 87, Short.MAX_VALUE)
          .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
            .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createSequentialGroup()
              .addComponent(PrzyciskStworzUzytkownika)
              .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
              .addComponent(PrzyciskPowrotStronaGlowna))
            .addComponent(PoleInformacjiOUzytkowniku, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 200, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGap(10))
    );
    gl_PanelNowegoUzytkownika.setVerticalGroup(
      gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createSequentialGroup()
          .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
            .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createSequentialGroup()
              .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                .addComponent(poleLogin, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(etykietaLogin))
              .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
              .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                .addComponent(poleHaslo, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(etykietaHaslo))
              .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
              .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                .addComponent(poleImie, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(etykietaImie))
              .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
              .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                .addComponent(poleNazwisko, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(etykietaNazwiko))
              .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
              .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
                .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createSequentialGroup()
                  .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(poleWiek, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(etykietaWiek))
                  .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
                  .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(poleWaga, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(etykietaWaga))
                  .addPreferredGap(ComponentPlacement.UNRELATED)
                  .addComponent(rdbtnKobieta)
                  .addGap(1)
                  .addComponent(rdbtnMezczyzna)
                  .addPreferredGap(ComponentPlacement.UNRELATED)
                  .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(poleEmail, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(etykietaEmail)))
                .addGroup(gl_PanelNowegoUzytkownika.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
                  .addComponent(PrzyciskPowrotStronaGlowna)
                  .addComponent(PrzyciskStworzUzytkownika))))
            .addComponent(PoleInformacjiOUzytkowniku, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 171, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addContainerGap(59, Short.MAX_VALUE))
    );
    gl_PanelNowegoUzytkownika.linkSize(SwingConstants.VERTICAL, new Component[] {poleLogin, poleHaslo, poleImie, poleNazwisko, poleWiek, poleWaga, poleEmail});
    gl_PanelNowegoUzytkownika.linkSize(SwingConstants.HORIZONTAL, new Component[] {poleLogin, poleHaslo, poleImie, poleNazwisko, poleWiek, poleWaga, poleEmail});
    PanelNowegoUzytkownika.setLayout(gl_PanelNowegoUzytkownika);

    JButton PrzyciskNowyUzytkownik = new JButton("Nowy Uzytkownik");
    PrzyciskNowyUzytkownik.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
      {
        getContentPane().remove(PanelOtwarciaProgramu); 
        getContentPane().add(PanelNowegoUzytkownika);
        validate();
        repaint();
      }
    });
    PrzyciskNowyUzytkownik.setBounds(10, 216, 163, 34);

    JButton PrzyciskLogowanie = new JButton("Logowanie");
    PrzyciskLogowanie.setBounds(10, 171, 163, 34);
    PanelOtwarciaProgramu.setLayout(null);
    PanelOtwarciaProgramu.add(PrzyciskNowyUzytkownik);
    PanelOtwarciaProgramu.add(PrzyciskLogowanie);

    JButton PrzyciskOProgramie = new JButton("O Programie");
    PrzyciskOProgramie.setBounds(297, 216, 127, 34);
    PanelOtwarciaProgramu.add(PrzyciskOProgramie);
  }
}
 • 1.JPG (0.1 MB) - ściągnięć: 77
 • delete (0.1 MB) - ściągnięć: 102

Pozostało 580 znaków

2015-02-09 11:52

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

0

Jezeli uzyje

getContentPane().add(PanelOtwarciaProgramu);
getContentPane().add(PanelNowegoUzytkownika);

widać dwa panele ale niestety PanelNowegoUzytkownika przesłania PanelOtwarciaProgramu i nie mozna zobaczyc komponentow na nim

2.JPG

 • 2.JPG (0.14 MB) - ściągnięć: 82

Pozostało 580 znaków

2015-02-09 12:54
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

1

JFrame ma domyślnie BorderLayout. Przy tym layoucie metoda add wymaga dwóch argumentów: komponent i lokalizacja, np.

add(PanelOtwarciaProgramu,BorderLayout.WEST);

doda panel po lwej stronie.
Użycie getContentPane() jest zbyteczne.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

2015-02-09 13:21

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

0

Dzieki za odpowiedz a teraz z innej beczki ... zauwazyłeś cos w tym kodzie co jest bardzo niepoprawne i nie powinienem tego stosowac ?

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0