Sortowanie stringów w aplikacji konsolowej.

2015-01-27 19:04
0

Witam, mam z góry wiadomą liczbę wyrazów do posortowania.

Wpisuje je pętla z read-em.

Posortować liczby potrafię, ale co zmienić, żeby posortowało coś alfabetycznie ? Szukałem w googlach i nie znalazłem rozwiązania tzn. było pare przykładów, ale najczęsciej na liczbach, a jak litery to w obiektowym delphi. Proszę o pomoc (może jakiś link albo sam fragment sortujący). Z góry dziękuję.

Pozostało 580 znaków

2015-01-27 19:20

Rozwiązań jest wiele. Na przykład takie jak poniżej.

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

procedure SortArrayOfStr(var A : array of string);

 procedure QuickSort(var A : array of string; iLo, iHi : Integer);
 var
  Lo, Hi : Integer;
  Mid, T : string;
 begin
  Lo := iLo;
  Hi := iHi;
  Mid := A[(Lo + Hi) div 2];
  repeat
   while AnsiCompareStr(A[Lo], Mid) < 0 do
   begin
    Lo := Lo + 1;
   end;
   while AnsiCompareStr(A[Hi], Mid) > 0 do
   begin
    Hi := Hi - 1;
   end;
   if Lo <= Hi then
   begin
    T := A[Lo];
    A[Lo] := A[Hi];
    A[Hi] := T;
    Inc(Lo);
    Dec(Hi);
   end;
  until Lo > Hi;
  if Hi > iLo then
  begin
   QuickSort(A, iLo, Hi);
  end;
  if Lo < iHi then
  begin
   QuickSort(A, Lo, iHi);
  end;
 end;

begin
 QuickSort(A, Low(A), High(A));
end;

var
 I : integer;
 Arr : array of string;
begin
 SetLength(Arr, 3);
 for I := Low(Arr) to Length(Arr) - 1 do
 begin
  Write('Podaj wyraz ', I + 1, ' z ', Length(Arr), ': ');
  Readln(Arr[I]);
 end;
 SortArrayOfStr(Arr);
 for I := Low(Arr) to Length(Arr) - 1 do
 begin
  Writeln(Arr[I]);
 end;
 Readln;
end.

Pozostało 580 znaków

2015-01-27 19:56
0

Mógłbyś też parę słów dodać jak rozumieć
AnsiCompareStr - to jest przypisanie a:=1 , b:=2 ... z:=24 ?

myślałem właśnie żeby poszczególne 1,2,3 odpowiadały chr(65),... znakowi ascii, ale właśnie ta metoda zawarta jest w tej ?funkcji?

Resztę rozumiem raczej :) , ale magiczne AnsiCompareStr ...

Pozostało 580 znaków

2015-01-27 20:02
0

http://bit.ly/1JBFTOu


Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0