Witam,
staram się pokolorować linię w tableView.
nie bardzo mam pojęcie jak to zrobić.

void Konfig_uzytkownika::odswiez_tabeleuser()
{
  QSqlQueryModel *model = new QSqlQueryModel;
  QString comboboxwyszukajuser=ui->comboBox_szukaj->currentText();
  QString lineeditwyszukajuser=ui->lineEdit_szukaj->text();
  if(comboboxwyszukajuser!="")
     model->setQuery("SELECT idp, imie, nazwisko , login, blokada, admin, ostatnie_logowanie, ostatnia_zmiana_hasla FROM pracownik where "+comboboxwyszukajuser+" like '%"+lineeditwyszukajuser+"%'");
     else
     model->setQuery("SELECT idp, imie, nazwisko , login, blokada, admin, ostatnie_logowanie, ostatnia_zmiana_hasla FROM pracownik");
     model->setHeaderData(0, Qt::Horizontal, tr("ID"));
     model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Imię"));
     model->setHeaderData(2, Qt::Horizontal, tr("Nazwisko"));
     model->setHeaderData(3, Qt::Horizontal, tr("Login"));
     model->setHeaderData(4, Qt::Horizontal, tr("Blokada"));
     model->setHeaderData(5, Qt::Horizontal, tr("Admin"));
     model->setHeaderData(6, Qt::Horizontal, tr("Logowanie"));
     model->setHeaderData(7, Qt::Horizontal, tr("Zmiana hasła"));
     model->setData(model->index(1, 1), QColor(Qt::green), Qt::BackgroundColorRole);
     //model->setData(model->index(1,1),yellow,Qt::ForegroundRole);
     //model->setData(model->index(1,1),QVariant(QBrush(Qt::red)), Qt::BackgroundRole);
     ui->tableView_uzytkownicy->setModel(model);
}

pozdrawiam.

dodanie znacznika <code class="cpp"> - @furious programming