Witam! Problem jest następujący. Otóż mam zrobić projekt na studia dotyczący punktów wczytywanych z pliku, oraz rysowania linii najlepszego dopasowania. Stworzyłam kod, program (Visual Studio Professional 2013) nie wyrzuca żadnych błędów, jednak uruchomić algorytmu nie chce. Przyznaję że nie jestem zbyt zaawansowana w technice programowania, właściwie to dopiero zaczynam z tym przygodę :D Podejrzewam że problem jest z 'fscanf', jednak nie za bardzo wiem jak to naprawić, byłabym wdzięczna za każdą dobrą sugestię. Poniżej kod, a w załącznikach wrzucę screen błędu, który się pokazuje. Z góry dziękuję :)

#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <math.h>
#include "winbgi2.h"
double srednia(double a[], int n);
double suma(double a[], double b[], int n);
double min(double a[], int n);
double max(double a[], int n);

void main()
{
  printf("Witamy w programie przyblizajacym zadany rozklad punktow na plaszczyznie prosta najlepszego dopasowania\n");
  /*otwiera dwa pliki tekstowe z punktami*/
  FILE *ps;
  FILE *pl;
czytaj:
  fopen_s(&ps, "punktyx.xlsx", "r");
  if (fopen_s(&ps, "punktyx.xlsx", "r") == NULL)
  {
    printf("Nie udalo sie otworzyc pliku\n");
    goto czytaj;
  }
czytaj1:
  fopen_s(&pl, "punktyy.xlsx", "r");
  if (fopen_s(&pl, "punktyy.xlsx", "r") == NULL)
  {
    printf("Nie udalo sie otworzyc pliku\n");
    goto czytaj1;
  }

  int i, n;
  double *xx, *yy;
  void *pxx, *pyy;
  /*deklaracja liczby punktów*/
czytaj2:
  scanf_s("%d", &n);
  if (n > 200)
  {
    printf("Jest tylko 200 punktow, podaj mniejsza liczbe\n");
    goto czytaj2;
  }
  /*deklaracja tablic dynamicznych*/
  pxx = malloc(n*sizeof(double));
  xx = (double*)pxx;
  pyy = malloc(n*sizeof(double));
  yy = (double*)pyy;
  /*wpisuje punkty do tablic*/
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    fscanf_s(ps, "%lf", &xx[i]);
    fprintf(ps, "%d%lf\n", i + 1, xx[i]);
  }
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    fscanf_s(pl, "%lf", &yy[i]);
    fprintf(pl, "%d%lf\n", i + 1, yy[i]);
  }
  double a, b;
  /*liczenie wspolczynnikow a i b do prostej najlepszego dopasowania*/
  a = (suma(xx, yy, n) - n*srednia(xx, n)*srednia(yy, n)) / (suma(xx, xx, n) - n*srednia(xx, n)*srednia(xx, n));
  b = srednia(yy, n) - a*srednia(xx, n);
  /*otwiera i skaluje okno graficzne*/
  graphics(600, 600);
  double xmin, xmax, ymin, ymax;
  xmin = min(xx, n);
  ymin = min(yy, n);
  xmax = max(xx, n);
  ymax = max(yy, n);
  scale(xmin - 15, ymin - 15, xmax + 15, ymax + 15);
  /*rysuje uklad wspolrzednych*/
  line(xmin - 10, 0, xmax + 10, 0);
  line(0, ymin - 10, 0, ymax + 10);
  /*zaznacza punkty krzyzykami na ukladzie wspolrzednych*/
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    line(xx[i] - 3, yy[i], xx[i] + 3, yy[i]);
    line(xx[i], yy[i] - 3, xx[i], yy[i] + 3);
  }
  /*rysuje linie najlepszego dopasowania*/
  line(xmin, a*xmin + b, xmax, a*xmax + b);
  /*liczy odleglosci punktow od prostej*/
  double s, d;
  scanf_s("%lf", &d);
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    s = fabs(a*xx[i] - yy[i] + b) / sqrt(a*a + 1);
    if (s>d)
    {
      circle(xx[i], yy[i], 5);
    }
  }
  wait();
}

double srednia(double a[], int n)
{
  double s;
  int i;
  s = 0;
  for (i = 0; i < n; i++)s = s + a[i];
  s = s / n;
  return s;
}

double suma(double a[], double b[], int n)
{
  double s;
  s = 0;
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)s = s + a[i] * b[i];
  return s;
}

double min(double a[], int n)
{
  double min;
  int i = 0;
  min = a[i];
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (a[i + 1] < a[i])min = a[i + 1];
  }
  return min;
}

double max(double a[], int n)
{
  double max;
  int i = 0;
  max = a[i];
  for (i = 0; i<n; i++)
  {
    if (a[i + 1]>a[i])max = a[i + 1];
  }
  return max;
}
 • infa.png (0,22 MB) - ściągnięć: 41