Wątek zablokowany 2015-01-27 22:06 przez furious programming.

Usuwanie elementu z listy jednokierunkowej

0

Witam, wzorując się na jednym z kodów wyskrobałem listę, do której mogę dodawać kolejne przedmioty (i to działa), problem jest gdy chcę coś usunąć, ponieważ niekoneicznie usuwa ten element który ja chcę. Oto kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX1 30
#define MAX2 20

typedef struct{ //struktura Przedmioty
  char nazwa_przedmiotu[MAX1];
  int punkty_ects;
  struct Przedmioty *next;
}Przedmioty;

void dodaj(Przedmioty **lista, Przedmioty *nowy){ //dodanie wezla do listy
  nowy -> next = NULL;
  if(!(*lista))
    *lista = nowy;
  else{
    Przedmioty *ptr = *lista;
    while(ptr->next)
      ptr = ptr -> next;
    ptr -> next = nowy;
  }
}

void dodaj_przedmiot(Przedmioty **lista){ //dodaje przedmiot do listy
  Przedmioty *nowy = (Przedmioty*)malloc(sizeof(Przedmioty));
  printf("Podaj nazwe przedmiotu oraz ilosc punktow ECTS: \n");
  scanf("%s %d",nowy->nazwa_przedmiotu,&(nowy->punkty_ects));
  dodaj(lista,nowy);
}

void wypisz_liste(Przedmioty *lista){ //wypisywanie listy
  Przedmioty *ptr = lista;
  if(!lista)
    printf("Lista jest pusta!");
  else
    printf("Oto przedmioty na liscie:\n");

  int i=1;
  while(ptr){
    printf("%d. %s %d\n",i, ptr -> nazwa_przedmiotu, ptr -> punkty_ects);
    ptr = ptr -> next;
    i++;
  }
  printf("\n");
}

int usun(char *nazwa, Przedmioty **lista){ //usuwanie z listy
  Przedmioty *poprzedni = NULL;
  Przedmioty *ptr = *lista;
  while((!ptr) && ((!strcmp(ptr->nazwa_przedmiotu,nazwa)))){
    poprzedni = ptr;
    ptr = ptr -> next;
  }

  if(!ptr)
    return 0;
  else{
    if(!poprzedni){
      (*lista) = (*lista) -> next;
      free(ptr);
    }

    else{
      poprzedni -> next = ptr -> next;
      free(ptr);
    }
    return 1;
  }
}

int main(void){
  Przedmioty *lista = NULL;
  int opcja=1;
  char nazwa[MAX1];
  while(opcja){
    printf("\nMENU:\n");
    printf("0. Wyjscie z programu\n");
    printf("1. Dodaj przedmiot\n");
    printf("2. Usun przedmiot\n");
    printf("3. Wyswietl liste przedmiotow\n");
    printf("Twoj wybor: ");
    scanf("%d",&opcja);
    printf("\n");
    switch(opcja){
      case 1:
        dodaj_przedmiot(&lista);
        break;

      case 2:
        printf("Podaj nazwe przedmiotu ktory chcesz usunac: ");
        scanf("%s",nazwa);
        usun(nazwa,&lista);
        break;

      case 3:
        wypisz_liste(lista);
        break;
    }
  }
return 0;
}
 

Siedzę nad tym już trochę i nic mi nie przychodzi do głowy, jakby ktoś mógł mi pomóc to byłoby fajnie ;)

0
while((!ptr)
0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX1 30
#define MAX2 20

typedef struct{ //struktura Przedmioty
  char nazwa_przedmiotu[MAX1];
  int punkty_ects;
  struct Przedmioty *next;
}Przedmioty;

void dodaj(Przedmioty **lista, Przedmioty *nowy){ //dodanie wezla do listy
  nowy -> next = NULL;
  if(!(*lista))
    *lista = nowy;
  else{
    Przedmioty *ptr = *lista;
    while(ptr->next)
      ptr = ptr -> next;
    ptr -> next = nowy;
  }
}

void dodaj_przedmiot(Przedmioty **lista){ //dodaje przedmiot do listy
  Przedmioty *nowy = (Przedmioty*)malloc(sizeof(Przedmioty));
  printf("Podaj nazwe przedmiotu oraz ilosc punktow ECTS: \n");
  scanf("%s %d",nowy->nazwa_przedmiotu,&(nowy->punkty_ects));
  dodaj(lista,nowy);
}

void wypisz_liste(Przedmioty *lista){ //wypisywanie listy
  Przedmioty *ptr = lista;
  if(!lista)
    printf("Lista jest pusta!");
  else
    printf("Oto przedmioty na liscie:\n");

  int i=1;
  while(ptr){
    printf("%d. %s %d\n",i, ptr -> nazwa_przedmiotu, ptr -> punkty_ects);
    ptr = ptr -> next;
    i++;
  }
  printf("\n");
}

int usun(char *nazwa, Przedmioty **lista){ //usuwanie z listy
  Przedmioty *poprzedni = NULL;
  Przedmioty *ptr = *lista;
  while((ptr) && ((!strcmp(ptr->nazwa_przedmiotu,nazwa)))){
    poprzedni = ptr;
    ptr = ptr -> next;
  }

  if(!ptr)
    return 0;
  else{
    if(!poprzedni){
      (*lista) = (*lista) -> next;
      free(ptr);
    }

    else{
      poprzedni -> next = ptr -> next;
      free(ptr);
    }
    return 1;
  }
}

void zapis_dopliku(char *nazwaPliku[], Przedmioty **lista){
  Przedmioty *ptr = lista;
  FILE *fp = fopen(nazwaPliku,"w+");
  while(ptr){
    fprintf(fp,"%s %d\n",ptr -> nazwa_przedmiotu, ptr -> punkty_ects);
    ptr = ptr -> next;
  }
  fclose(fp);
}

void odczyt_zpliku(char *nazwaPliku[], Przedmioty **lista){
  Przedmioty *nowy = (Przedmioty*)malloc(sizeof(Przedmioty));
  FILE *fp = fopen(nazwaPliku,"r+");
  while(fp != EOF){
    fscanf(fp,"%s %d", nowy -> nazwa_przedmiotu, &(nowy -> punkty_ects));
    dodaj(lista, nowy);
  }
  fclose(fp);
  printf("Odczyt z pliku pomyslny!\n");
}

int main(void){
  Przedmioty *lista = NULL;
  int opcja=1;
  char nazwa[MAX1],nazwaPliku[MAX1],odczytPliku[MAX1];
  while(opcja){
    printf("\nMENU:\n");
    printf("0. Wyjscie z programu\n");
    printf("1. Dodaj przedmiot\n");
    printf("2. Usun przedmiot\n");
    printf("3. Wyswietl liste przedmiotow\n");
    printf("4. Zapis listy do pliku tekstowego\n");
    printf("5. Odczyt listy z pliku tekstowego\n");
    printf("Twoj wybor: ");
    scanf("%d",&opcja);
    printf("\n");
    switch(opcja){
      case 1:
        dodaj_przedmiot(&lista);
        break;

      case 2:
        printf("Podaj nazwe przedmiotu ktory chcesz usunac: ");
        scanf("%s",nazwa);
        usun(nazwa,&lista);
        break;

      case 3:
        wypisz_liste(lista);
        break;

      case 4:
        printf("Podaj nazwe pliku do ktorego chcesz zapisac liste: (z rozszerzeniem .txt)\n");
        scanf("%s",nazwaPliku);
        zapis_dopliku(nazwaPliku,lista);
        break;

      case 5:
        printf("Podaj nazwe pliku z ktorego chcesz odczytac liste przedmiotow: (z rozszerzeniem .txt)\n");
        scanf("%s",odczytPliku);
        odczyt_zpliku(odczytPliku,&lista);
        break;
    }
  }
return 0;
}
 

Nadal usuwanie mi nie działa mimo tej wskazówki, nie wiem dlaczego wcześniej dałem tam zaprzeczenie. Teraz doszedł mi kolejny problem, bo postanowiłem spróbować wczytać listę z pliku tekstowego, ale wygląda na to że nic mi to nie dało. Dobrze, że chociaż działa zapisywanie do pliku :D

0

Nie wiem też dlaczego dałem zaprzeczenie przy strcmp, usuwanie jest już w porządku...
A co jest nie tak z odczytem z pliku? Może powinienem użyć innej funkcji?

0

Wątek zostaje zablokowany, z powodu próby skasowania treści z postów przez autora wątku;
Jak dobrze, że wszelkie zmiany w postach oraz usunięte posty można jednym kliknięciem przywrócić.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1