Podwójne okno na pasku zadań - dlaczego?

0

Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego w Windows7 na pasku zadań po najechaniu na nie myszką mam podwójne okno (patrz załącznik) podczas gdy w auto create forms mam tylko okno główne.

Zauważyłem że zostaje okno od SplashScreen mimo iż jest niszczone - dlaczego?

Kod startowy programu

program Raflo;

{$WARN SYMBOL_DEPRECATED OFF}

uses
 {$IFDEF DEBUG}
 FastMM4,
 {$ENDIF }
 Vcl.Forms,
 Windows,
 SysUtils,
 Classes,
 ufSystem in 'ufSystem.pas' {fRaflo},
 ufSplashScreen in 'ufSplashScreen.pas' {fSplashScreen},
 (...)

{$R *.res}

 { Start Programu }

 begin
 { Nie uruchamiaj kolejnej kopii programu }
 CreateMutex(nil, False, 'Raflo');
 If GetLastError() <> 0 Then
  Halt;

 { Inicjonowanie Loga }
 FSplashScreen := TFSplashScreen.Create(nil);
 FSplashScreen.Show;

 { Własne zmienne formatów }
 SetThreadLocale(LOCALE_USER_DEFAULT);
 GetFormatSettings;

 Application.Initialize;
 { Tytuł aplikacji }
 Application.Title := 'Raflo 2014';
 Application.UpdateFormatSettings := False;
 Application.MainFormOnTaskbar := True;
 Application.CreateForm(TfRaflo, fRaflo);
 FSplashScreen.Free;
 Application.Run;
0

Spróbuj FreeAndNil(FSplashScreen);

0

Problemem jest konstruktor - kto jest właścicielem formularza? A no Nil; Podaj w konstruktorze obiekt Application:

FSplashScreen := TFSplashScreen.Create(Application);

i będzie dobrze.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0