Dałem się w drag and drop w HTML5 i trochę się pogubiłem.

Mam następujący kod:

function allowDrop(ev) {
        ev.preventDefault();
      }

      function drag(ev) {
        ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
      }

      function drop(ev) {
        ev.preventDefault();
        var data = ev.dataTransfer.getData("text");
        ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
        alert(data); // dodałem od siebie i zwraca id produktu, które potrzebuje
      }

Teraz trochę w skrócie cały formularz, ponieważ nie ma sensu przepisywać całego.
Oczywiście to jest w <form> itp.

<div class='left'>
            <h3>Układ napędowy</h3>
            <div id='text'>
              <div id="drop1" name="drop1" value="1" class="dad" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
            <h3>Podwozie</h3>
            <div id='text'>
              <div id="drop5" name="drop5" value="1" class="dad" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
            <h3>Opony</h3>
            <div id='text'>
              <div id="drop9" name="drop9" value="1" class="dad" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
          </div>

Dalej mam części, które należy przesunąć w odpowiednie okienko.
Jedna przykładowa taka część:

<img id="{$part.id}" src="/files/system/generation.php?load={$part.load}&typ={$part.typ}&name={$part.name}&level={$part.level}&price={$part.price}&wear={$part.wear}&part={$part.part}" draggable="true" ondragstart="drag(event)">

Nie zbytnio znam się na JS itp.
Nie za bardzo wiem jak z funkcji js drop(ev) gdzie mam odpowiednie id produktu wysłać to z powrotem do formularza w odpowiednie okienko, w które aktualnie przesuwam dany produkt (obrazek).
Może dane id jest przesyłane do formularza ale wtedy na pewno nie mogę tego odebrać za pomocą metody POST. Więc jak wysłać dane z div do POST?