Wątek przeniesiony 2015-01-14 17:35 z Java przez bogdans.

Aplet-problem z kwadratem

0

Witam,

napisałem swój pierwszy aplet jego działanie polega na przesuwającym się kwadracie po ekranie. Jestem początkującym i prosiłbym o pomoc w znalezieniu błędu

import java.awt.Color;
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
public class asdf extends Applet

{
  Applet aplyt=this;
asdf zadanie=new asdf();
  static Applet applet;
  int kierunek=1;
  int poz1=0;
  int poz2=0;
  int licznik=0;

  public void init()    
  {  

  applet=this;
    this.setSize(600, 400);
    this.setBackground(Color.BLACK);

  }

 public void paint(Graphics g)
 {
   g.setColor(Color.CYAN);
   g.fillRect(zadanie.poz1, zadanie.poz2, 100, 100);

 }
 public void run(){

   switch(kierunek)
   {
   case 1: 
   licznik++;
   poz1++;
   if(licznik==200)
   {
   licznik=0;
   kierunek=2;
 }
   break;
   case 2:
   licznik++;
   poz2++;
   if(licznik==200)
   {licznik=0;
   kierunek=3;
 }
   break;
   case 3:
   licznik++;
   poz1--;
   if(licznik==200)
   {licznik=0;
   kierunek=4;
 }
   break;
   case 4:
   licznik++;
   poz2--;
   if(licznik==200); 
   {
     licznik=0;
   kierunek=1;
 }
   break;

   }
 }

}
0

Co krzyczy kompilator podczas działania na twoim naplecie?

0

run:

java.lang.StackOverflowError
  at java.security.AccessControlContext.optimize(AccessControlContext.java:557)
  at java.security.AccessController.getContext(AccessController.java:826)
  at java.awt.Component.<init>(Component.java:477)
  at java.awt.Container.<init>(Container.java:281)
  at java.awt.Panel.<init>(Panel.java:64)
  at java.awt.Panel.<init>(Panel.java:56)
  at java.applet.Applet.<init>(Applet.java:65)
  at asdf.<init>(asdf.java:6)
  at asdf.<init>(asdf.java:10)
  at asdf.<init>(asdf.java:10)
  at asdf.<init>(asdf.java:10)
  at asdf.<init>(asdf.java:10)
  at asdf.<init>(asdf.java:10)
1

W wierszu

asdf zadanie=new asdf();

tworzysz nieskończoną rekurencję, każde utworzenie apletu tworzy kolejny aplet.
Wszystkie pola typu Applet są całkowicie zbędne, rozmiar apletu ustala się w pliku HTML, nie w kodzie apletu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0