Wczytywanie i zapis każdego typu plików

0

Chciałem napisać program, który dla podanej ścieżki wczyta dowolny plik graficzny, tekstowy, jakieś archiwum czy plik exe
i będzie mógł go zapisać w postaci nie naruszonej do innej lokalizacji.
Użyłem do tego biblioteki fstream - może polecicie jakąś inną?
Program się wykonuje ale gdy zapisuje wczytany plik jest on uszkodzony.
Napisałem taką klasę.
Mógłby ktoś przejrzeć kod bo chyba mi coś umyka.

#include <fstream>
#include <iostream>
#include <cstring>

class CFile
{
  public:
  bool LoadFile(std::string path);
  void SaveFile(std::string path);
  ~CFile();
  char * buffer;
  int length;
};
bool CFile::LoadFile(std::string path)
{
  std::fstream file;
  file.open( path, std::ios::binary | std::ios::in );
  if ( file.good() )
  {
    file.seekg( 0, std::ios::end );
    length = file.tellg();
    file.seekg( 0, std::ios::beg );

    buffer = new char [length];
    file.read( buffer, length );
    file.close();
    return 1;
  }
  return 0;
}
void CFile::SaveFile(std::string path)
{
  std::fstream file( path, std::ios::out | std::ios::binary);
  file.write( & buffer[ 0 ], strlen(buffer) );
  file.flush();
  file.close();
}
CFile::~CFile()
{
  delete [] buffer;
}
0
file.write(buffer,length);
0

Dzięki działa zacnie :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0