Przesiadka z code blocks na Visual Studio C++ - unresolved external symbol

2014-12-14 16:30
0

Witam!

"Przenoszę" program spod code::blocks (linux) na VC++ (windows), ze względu na bibliotekę ExcelFormat.

Po wyeliminowaniu całej masy niedociągnięć, których czepiał się VC zostało mi jedno...

 1>Test.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > __thiscall YExcel::BasicExcelCell::ConvertCellToString(void)" ([email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@XZ) referenced in function "void __cdecl BadajArkusz(class YExcel::BasicExcel &,int)" ([email protected]@[email protected]@@[email protected])

Na pewno ten błąd występuje w mojej funkcji (na code::blocks oczywiście działa...):

void BadajArkusz(BasicExcel &arkusz, int ile_ma_sie_zgadzac)
{
  BasicExcelWorksheet *sheet;
  int TotalCols, TotalRows, indeks_kolumny_ktora_nie_pasuje;
  BasicExcelCell *cell;

  sheet = arkusz.GetWorksheet(0);
  TotalCols = sheet->GetTotalCols();
  TotalRows = sheet->GetTotalRows();

  int licznik = 0;
  int row, col;
  vector<string> vWiersze, vWiersz1, vWiersz2;
  vector<int> vNumerWiersza;

  string wiersz;

  for(row=0; row <= TotalRows; row++)
  {
    for(col=0; col <= TotalCols; col++)
    {
      cell = sheet->Cell(row, col);

      if(cell->Type() == 1 && cell->GetInteger() < 4)   // type == integer ?
      {
        wiersz += cell->ConvertCellToString();
        if(col != TotalCols - 1) wiersz += " ";
      }
    }

    if(!wiersz.empty())
    {
      vWiersze.push_back(wiersz);
      vNumerWiersza.push_back(cell->GetRow());
    }

    wiersz = "";
  }

  for(unsigned i = 0; i < vWiersze.size(); i++)
  {
    for(unsigned j = i+1; j < vWiersze.size(); j++)
    {
      if(i != j)
      {
        vWiersz1 = split(vWiersze[i], ' ');
        vWiersz2 = split(vWiersze[j], ' ');

        for(vector<string>::iterator it_W1 = vWiersz1.begin(), it_W2 = vWiersz2.begin(); it_W1 != vWiersz1.end(), it_W2 != vWiersz2.end(); ++it_W1, ++it_W2)
        {
          //cout << "Porownuje: " << *it_W1 << " do " << *it_W2 << " w wierszu: " << row << " i " << row2 << endl;

          if(*it_W1 == *it_W2)
            licznik++;
          else
            indeks_kolumny_ktora_nie_pasuje = licznik+1;
        }

        if(licznik == ile_ma_sie_zgadzac)
        cout << "Wiersz " << vNumerWiersza[i]+1 << " posiada " << licznik << " tych samych cyfr co wiersz " << vNumerWiersza[j]+1 << " a kolumna to " << indeks_kolumny_ktora_nie_pasuje << endl;

        licznik = 0;
      }

    }
  }
}

Proszę o pomoc... Nie wiem gdzie VC ma problem z tym kodem :/

edytowany 2x, ostatnio: Mc_Hammer, 2014-12-14 16:33

Pozostało 580 znaków

2014-12-14 19:38
0
#include <string>

Pozostało 580 znaków

2014-12-14 19:47
0

Dzięki za odpowiedź, Azarien

Poniżej daję kod powyżej definicji funkcji BadajArkusz()


#include "stdafx.h"
#include "ExcelFormat.h"
#include <conio.h>
#include <string>
#include <vector>

using namespace ExcelFormat;
using namespace std;

string to_upper( string napis )
{
  transform( napis.begin(), napis.end(), napis.begin(),::toupper );
  return napis;
}

vector<string> &split(const string &s, char delim)
{
  vector<string> elems;
  stringstream ss(s);
  string item;
  while (getline(ss, item, delim)) {
    elems.push_back(item);
  }
  return elems;
}

vector<wstring> &split(const wstring &s, wchar_t delim)
{
  vector<wstring> elems;
  wstringstream wss(s);
  wstring item;
  while (getline(wss, item, delim)) {
    elems.push_back(item);
  }
  return elems;
}
edytowany 2x, ostatnio: Mc_Hammer, 2014-12-14 19:48

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0