Program do skalowania obrazu - jak skalować ramkę?

2014-12-13 16:55

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Witam,
tworzę program który będzie skalował obrazek. Jednak mam problem ponieważ nie wiem jak skalować ramkę.
Będę wdzięczny za pomoc.

package kadrtest2;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.MouseInputAdapter;
import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGCodec;
import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGEncodeParam;
import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGImageEncoder;

public class Cropping extends JPanel 
{
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  BufferedImage image;
  Dimension size;
  Rectangle clip;
  boolean showClip;
  static File file=null;
  static Cropping test ;
  static ClipMover mover;
  static int a=1;
  static JFrame f = new JFrame();
  static BufferedImage clipped = null;

  public Cropping(BufferedImage image)
  {
    this.image = image;
    size = new Dimension(image.getWidth(), image.getHeight());
    showClip = true;
  }

  protected void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
              RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    int x = (getWidth() - size.width)/2;
    int y = (getHeight() - size.height)/2;
    g2.drawImage(image, x, y, this);
    if(showClip)
    {
      if(clip == null)
        createClip();
      g2.setPaint(Color.blue);

      g2.draw(clip);
    }
  }

  public void setClip(int x, int y)
  {
    int x0 = (getWidth() - size.width)/2;
    int y0 = (getHeight() - size.height)/2;
    if(x < x0 || x + clip.width > x0 + size.width ||
      y < y0 || y + clip.height > y0 + size.height)
      return;
    clip.setLocation(x, y);
    repaint();
  }

  public Dimension getPreferredSize()
  {
    return size;
  }

  private void createClip()
  {
    clip = new Rectangle(236, 295);
    clip.x = (getWidth() - clip.width)/2;
    clip.y = (getHeight() - clip.height)/2;
  }

  private void clipImage()
  {
    try
    {
      int w = clip.width;
      int h = clip.height;
      int x0 = (getWidth() - size.width)/2;
      int y0 = (getHeight() - size.height)/2;
      int x = clip.x - x0;
      int y = clip.y - y0;
      clipped = image.getSubimage(x, y, w, h);
    }
    catch(RasterFormatException rfe)
    {
      System.out.println("raster format error: " + rfe.getMessage());
      return;
    }
    JLabel label = new JLabel(new ImageIcon(clipped));
    JOptionPane.showMessageDialog(this, label, "Przycięty obraz",
                   JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
  }

  private JPanel getUIPanel()
  {
    JFileChooser chooser = new JFileChooser();
    final JCheckBox clipBox = new JCheckBox("Pokaż ramkę", showClip);
    clipBox.addActionListener(new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        showClip = clipBox.isSelected();
        repaint();
      }
    });
    JButton clip = new JButton("Przytnij");
    clip.addActionListener(new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        clipImage();
      }
    });
    JButton wczytaj = new JButton("Wczytaj");
    wczytaj.addActionListener(new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        if (e.getSource()==wczytaj){
          chooser.showOpenDialog(null);
           file = chooser.getSelectedFile();
           try {
            test = new Cropping(ImageIO.read(file));

          } catch (IOException e1) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e1.printStackTrace();
          }
           mover = new ClipMover(test);
          test.addMouseListener(mover);
          test.addMouseMotionListener(mover);
          JFrame f2 = new JFrame();
          Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); 
          int xSize = ((int) tk.getScreenSize().getWidth()); 
          int ySize = ((int) tk.getScreenSize().getHeight()); 

          f2.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
          f2.getContentPane().add(new JScrollPane(test));
          f2.getContentPane().add(test.getUIPanel(), "South");
          f2.setSize(image.getWidth(),image.getHeight());
          f2.setSize(xSize,ySize-30); 
          f2.setLocation(0,0);
          f2.setVisible(true);
          f.setVisible(false);
        }
      }
    });
    JButton zapisz = new JButton("Zapisz");
    zapisz.addActionListener(new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
         try{ 
            File f = new File("skadrowany.jpg"); 

              BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(f)); 
              JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder(out); 
              JPEGEncodeParam param = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(clipped); 
              param.setQuality(1f, true); 

              encoder.setJPEGEncodeParam(param); 

              encoder.encode(clipped); 
              out.close(); 
              }catch(Exception ex){ 
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"Problem z zapisem"+ex, "Informacja", 
                            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
              } 
      }
    });
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(clipBox);
    panel.add(clip);
    panel.add(wczytaj);
    panel.add(zapisz);
    return panel;
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    File file = new File("images/grafika.jpg");
     test = new Cropping(ImageIO.read(file));
     mover = new ClipMover(test);
    test.addMouseListener(mover);
    test.addMouseMotionListener(mover);
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.getContentPane().add(new JScrollPane(test));
    f.getContentPane().add(test.getUIPanel(), "South");
    f.setSize(500,500);
    f.setLocation(0,0);
    f.setVisible(true);
  }
}

class ClipMover extends MouseInputAdapter
{
  Cropping cropping;
  Point offset;
  boolean dragging;

  public ClipMover(Cropping c)
  {
    cropping = c;
    offset = new Point();
    dragging = false;
  }

  public void mousePressed(MouseEvent e)
  {
    Point p = e.getPoint();
    if(cropping.clip.contains(p))
    {
      offset.x = p.x - cropping.clip.x;
      offset.y = p.y - cropping.clip.y;
      dragging = true;
    }
  }

  public void mouseReleased(MouseEvent e)
  {
    dragging = false;
  }

  public void mouseDragged(MouseEvent e)
  {
    if(dragging)
    {
      int x = e.getX() - offset.x;
      int y = e.getY() - offset.y;
      cropping.setClip(x, y);
    }
  }
}
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2014-12-13 17:37

Pozostało 580 znaków

2014-12-14 13:17

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

To może chociaż ktoś mi podpowie jak zeskalować obraz bez skalowania ramki. Chodzi mi po prostu o to żeby program działał.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0