Quiz z wieloma użytkownikami na plikach tekstowych.

0

Hej mój problem polega na tym że nie wiem jak zrobić by mogli się logować rożni użytkownicy i po tym jak zrobią quiz ich wyniki były przechowywane w pliku i jeśli ktoś się zaloguje jeszcze raz jako np Stefana to jego poprzedni wynik będzie się pokazywał:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
using namespace std;

struct Dane {
string imie;
int wynik;
}

void quiz(void)
{
  system( "cls" );

  int n=0;int i=0;
  int tab_odp_uz[100];
  for(int i=0;i<99;i++){tab_odp_uz[i]=0;}
  int tab_pom[i];
  int nr=1,odpo=0;
  
  fstream file,file2,file3;
  file.open("pytania.txt");
  file3.open("odp.txt"); 
  if (file.good() == true )
  {
    
    string wiersz,wiersz2;
    cout<<"Odpowiadaj na pytania T/N"<<endl;
    cout<<endl;
    while (!file.eof()) 
    {
      int i=0;
      int tab_odp_uz[i];
      getline(file,wiersz);
      cout<<"["<<nr<<"] "<<wiersz<<endl;
      for(int j=0;j<4;j++)
      {
        getline(file3,wiersz2);
        cout<<"["<<j+1<<"] "<<wiersz2<<endl;
      }
      cin>>tab_odp_uz[i];
      i++;
      nr++;
    }
    file.close();
    file3.close();
  }

  
  int pom=0;
  file2.open("odpowiedzi.txt"); 
  if (file2.good() == true )
  {
    int liczby,j=0;
    while ( !file2.eof() ) 
    {
      file2>>liczby;
      tab_pom[j]=liczby;
      j++;
      pom++;
    }
    file2.close(); 
  }
    
  
  n=pom;
  int p=0,f=0;
  for(int l=0;l<n;l++)
  {
    if(tab_odp_uz[l]==tab_pom[l])
    {
      p++;
    }
    
    else
    {
      f++;
    }
  }
  cout<<endl;
  cout<<"Liczba poprawnych odpowiedzi: "<<p<<endl;
  cout<<"Liczba falszywych odpowiedzi: "<<f<<endl;
}


void dodawanie(void)
{
  
  system( "cls" );
  
  
  int odp=0;
  char dodaj_pyt[150];
  char dodaj_odp[150];
  int dodaj_pop_odp;
  
  ofstream file("pytania.txt", ios::app);
  ofstream file2("odpowiedzi.txt", ios::app);
  ofstream file3("odp.txt", ios::app);
  
  cin.ignore();
  cout<<"Podaj pytanie(maksymalnie 150 znakow)"<<endl;
  cin.getline(dodaj_pyt,150);
  
  cout<<"Podaj odpowiedzi"<<endl;
  for(int i=0;i<4;i++)
  {
    cout<<"["<<i+1<<"]"; cin.getline(dodaj_odp,150);
      file3<<endl;
      file3<<dodaj_odp;
       
  }
file3.close();
  
  cout<<"Podaj poprawna odpowiedzi[nr]"<<endl;
  cin>>dodaj_pop_odp;
  
  if(file.good() && file2.good())
  {  
    file<<endl; 
    file<<dodaj_pyt;
    file.close();
    
    file2<<endl;
    file2<<dodaj_pop_odp;
    file2.close();
  }  
  char przescie;
  cout<<endl;
  cout<<"Czy przesc do Quizu?[T/N]"<<endl;
  cin>>przescie;
  if((przescie=='t' || przescie=='T') || (przescie=='y' || przescie=='Y'))
  {
    quiz();  
  }

  
}

void wszystkie_pyt(void)
{
  system( "cls" );
  
  fstream file;
  file.open("pytania.txt"); 
  if (file.good() == true )
  {
    int nr=1;
    string wiersz;
    while ( !file.eof() ) 
    {
      getline(file,wiersz);
      cout<<"["<<nr<<"] "<<wiersz<<endl;
      nr++;

    }
  }
  
  char przescie;
  cout<<endl;
  cout<<"Czy przesc do dodawanie pytan?[T/N]"<<endl;
  cin>>przescie;
  if((przescie=='t' || przescie=='T') || (przescie=='y' || przescie=='Y'))
  {
    dodawanie();  
  }  
  
  cout<<"Czy przesc do Quizu?[T/N]"<<endl;
  cin>>przescie;
  if((przescie=='t' || przescie=='T') || (przescie=='y' || przescie=='Y'))
  {
    quiz();  
  }
}


void quiz_new()
{
  string nazwa;
  cout<<"Nazwa dla nowego Quizu"<<endl;
  fstream plik("nazwa.txt");
  
  
}


void menu_see(void)
{
  cout<<"[1] Quiz"<<endl;
  cout<<"[2] Dodaj pytania"<<endl;
  cout<<"[3] Wszystkie pytania"<<endl;
  cout<<"[4] Dodaj nowy Quiz"<<endl;
}void menu_do(int n)
{
  switch( n )
  {
  case 1:
     cout<<"Quiz"<<endl;
     quiz();
    break;
    
  case 2:
     cout<<"Dodawanie pytan"<<endl;
     dodawanie();
    break;
    
  case 3:
     cout<<"Wszystkie pytania"<<endl;
     wszystkie_pyt();
    break;
  
  case 4:
    quiz_new();
    
  default:
    break;
  }
}

int main() {
  int n;
  string nazwa;
  Dane uczestnik;
  cin>>nazwa;
  string slowo;
  
  file.open("ludziki.txt"); 
    while(!plik.eof() && nazwa!=slowo) 
    {
       plik>>slowo;
    }
  
  
  menu_see();
  cout<<"Wybierz z menu wpisujac 1,2..."<<endl; 
  cin>>n;
  menu_do(n);
  
	system("pause");
}
1

Jeżeli tylko na tym ci zależy, żeby zapisywało do pliku o takiej samej nazwie co 'zalogowany' uzytkownik. To pobierz od uzytkownika login, potem sprawdz czy plik o takiej samej nazwie co login istnieje, jezeli tak to sobie wczyta z niego dane, a jezeli nie to albo utworzy albo nic nie zrobi (utworzy sie po rozwiazaniu testu), to juz jak tam sobie uwazasz.

0

A dało by się zrobić tak by ten program otwierał plik z pytaniami losował sobie np 10 i je wyświetlał ?

0

wczytujesz dane z pliku do tablicy , pozniej losujesz z tablicy x pytan i wyswietlasz. Uwazam ze lepsza bedzie lista , mozna mieszac i usuwac juz wczytane

0

A jak zrobić taka listę?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1