Błąd przy usuwaniu elementów list boxa

2013-12-07 14:00

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

WItam!

Chcę usunąć po 1 elemencie z 3 listboxów , ale mam jakiś niezrozumiały dla mnie błąd.
user image
Po kliknięciu w "usuń słówko" wywala to :
user image
I podkreśla w kodzie to co jest na żółto .
Kod :

 /*
 * Utworzone przez SharpDevelop.
 * Użytkownik: Desmont
 * Data: 2013-11-21
 * Godzina: 14:46
 * 
 * Do zmiany tego szablonu użyj Narzędzia | Opcje | Kodowanie | Edycja Nagłówków Standardowych.
 */
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Projekcior_1._
{
  /// <summary>
  /// Description of Form1.
  /// </summary>
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      //
      // The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
      //
      InitializeComponent();

      //
      // TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
      // 
    }

    void RichTextBox1TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    void Button4Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Close();
    }

    void Button1Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(( textBox1.Text=="")||textBox2.Text==""){
        MessageBox.Show("Pola wyżej nie mogą być puste !",
        "Ważne!",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Exclamation,
        MessageBoxDefaultButton.Button1);
      }
      else{
      listBox3.Items.Insert(nr, nr+1);
      listBox1.Items.Insert(nr, textBox1.Text);
      listBox2.Items.Insert(nr, textBox2.Text);
      nr++;
      groupBox1.Enabled=true;
      }
    }

    public static int nr=0;
    public static int lk=0;

    void ListBox1SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.Enabled=true;

      if(listBox2.GetSelected(listBox1.SelectedIndex) == false)
      listBox2.SetSelected(listBox1.SelectedIndex,true);
      if(listBox3.GetSelected(listBox1.SelectedIndex) == false)
      listBox3.SetSelected(listBox1.SelectedIndex,true);
    }

    void ListBox2SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.Enabled=true;

      if(listBox1.GetSelected(listBox2.SelectedIndex) == false)
      listBox1.SetSelected(listBox2.SelectedIndex,true);
      if(listBox3.GetSelected(listBox2.SelectedIndex) == false)
      listBox3.SetSelected(listBox2.SelectedIndex,true);
    }

    void ListBox3SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.Enabled=true;
      if(listBox2.GetSelected(listBox3.SelectedIndex) == false)
      listBox2.SetSelected(listBox3.SelectedIndex,true);
      if(listBox1.GetSelected(listBox3.SelectedIndex) == false)
      listBox1.SetSelected(listBox3.SelectedIndex,true);
    }

    void Button2Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex);
      listBox2.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex);
      listBox3.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex);
    }

    void Form1Load(object sender, EventArgs e)
    {
    lk=0;
    nr=0;    
    }
  }
}

Proszę o pomoc.

Pozostało 580 znaków

2013-12-07 17:17

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

0

Co jest niezrozumiałe? listbox1.SelectedIndex zwraca -1, natomiast listbox2.GetSelected(-1) powoduje wyjątek (nie ma elementu o indeksie -1 w listbox2 - przecież masz to napisane w oknie, które wkleiłeś).

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0