Witam.

Jest to jeden z moich pierwszych programów, więc będę wdzięczny również o jakieś wskazówki na przyszłość.
A teraz wracając do problemu.

Jest to program takiej minibazy. Póki co dodaje/wyświetla imie+nazwisko.

Problem polega na tym, iż po wpisaniu:
-1 osoba, działa normalnie.
-2 osób, przy wyświetleniu na początku pierwszej osoby pojawiają się 2 pierwszy litery, osoby pierwszej.
-3 osób to samo co wyżej, tylko 3 litery i tak dalej.

I teraz pytanie moje skąd te litery się biorą.

Kod:

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <conio.h> 
#include <string> 

using namespace std; 
char a; 
char wybor1; 
char odp; 
string linijka,imie,nazwisko; 
int i=1; 
string osoba; 
void informacja() 
{ 
   cout << "[1] Wyswietl liste osob." << endl; 
   cout << "[2] Dodaj osobe." << endl; 
   cout << "[3] Czyszczenie bazy." << endl; 
   cout << "[4] Wyjdz z programu." << endl;  
} 
void wybor() 
{ 
   cout << "Co wybierasz?!: ";  
   cin >> a; 
   cout << endl;  
   switch(a) 
   
 { 
  case '1': { 
  fstream baza; 
  baza.open( "bazaosob.txt"); 
  if( baza.good() ) 
  { 
    string linijka; 
    while( !baza.eof() ) 
    { 
       
      getline( baza, linijka ); 
      cout << linijka << endl; 
    } 
    baza.close(); 
  } else cout << "Nie udalo otworzyc sie pliku!" << endl; 
     break; 
     } 

  case '2': { 
     cout << "Podaj imie: "; cin >> imie; 
     cout << "Podaj nazwisko: "; cin >> nazwisko; 
     ofstream baza; 
     baza.open( "bazaosob.txt", ios::app); 
     if(baza.good()) 
     {           
            baza << imie << " " << nazwisko << endl; 
     } else cout << "Nie udalo otworzyc sie pliku!" << endl; 
     baza.close(); 


     break; 
     } 
     
case '3': {    
   
   ofstream baza; 
   baza.open("bazaosob.txt"); 
   baza.close(); 
   break; 
   } 
 
case '4': {return;break;} 
   
     
  default: { 
       cout << "Zle wybrales, podaj jeszcze raz"; 
       
       wybor(); 
       } 
 } 
} 

main() 
{ 
  
do 
{ 
  
    informacja(); 
    wybor(); 

        cout << "Czy chcesz zakonczysz program?" << endl; 
        cout << "Wpisz T lub N: "; 
        cin >> odp; 
           
    system("cls"); 
  
}while(odp!='T');  

} 

edit//

Wprowadzam tak:

[3] czyszcze
[1] spr czy czysta
[2] dodaje
[2] dodaje
[1] wyswietlam - dziala
[1] dodaje

Tak to u mnie wyglada w tej kolejności

Bo kolega stwierdził, że mu działa całość poprawnie : /