Konwersje typów z float do int - ciągłe wyświetlanie jako float

0

Dlaczego, gdy druga z podanych liczb jest większa od -1 i mniejsza od 1, czyli np: 0.5, 0.8 itp. to wynik, nawe gdy jest całkowity, wyświetla się jako float np. 18.4/0.2=92.0 a nie 92

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
void oblicz(char a);
int menu(void);
int pobierz_pierwszy(void);
float liczba(void);
int main(void)
{
  char dzialanie;
  int znak;
  printf("Cwiczenie 8.8 w jezyku C - autor: xpeye\n\n");
  while ((znak=menu())!='k')
  {
    switch(znak)
    {
      case 'a' : dzialanie='+'; oblicz(dzialanie); break;
      case 'b' : dzialanie='-'; oblicz(dzialanie); break;
      case 'c' : dzialanie='*'; oblicz(dzialanie); break;
      case 'd' : dzialanie='/'; oblicz(dzialanie); break;
    }
  }
  printf("Koniec.\n");
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}

void oblicz(char a)
{
  float b, c;
  printf("Podaj pierwsza liczbe: ");
  b=liczba();
  printf("Podaj druga liczbe: ");
  c=liczba();
  while (a=='/' && c==0)
  {
    printf("Podaj liczbe inna niz 0: ");
    c=liczba();
  }
  if (a=='+')
  {
    if(b==(int)b && c==(int)c && b+c==(int)(b+c))
    printf("%d + %d = %d\n", (int)b, (int)c, (int)(b+c));
    else if(b==(int)b)
    printf("%d + %.1f = %.1f\n", (int)b, c, b+c);
    else if(c==(int)c)
    printf("%.1f + %d = %.1f\n", b, (int)c, b+c);
    else if((int)(b+c)==b+c)
    printf("%.1f + %.1f = %d\n", b, c, (int)(b+c));
    else
    printf("%.1f + %.1f = %.1f\n", b, c, b+c);
  }
  else if(a=='-')
  {
    if(b==(int)b && c==(int)c && b-c==(int)(b-c))
    printf("%d - %d = %d\n", (int)b, (int)c, (int)(b-c));
    else if(b==(int)b)
    printf("%d - %.1f = %.1f\n", (int)b, c, b-c);
    else if(c==(int)c)
    printf("%.1f - %d = %.1f\n", b, (int)c, b-c);
    else if((int)(b-c)==b-c)
    printf("%.1f - %.1f = %d\n", b, c, (int)(b-c));
    else
    printf("%.1f - %.1f = %.1f\n", b, c, b-c);
  }
  else if(a=='*')
  {
    if(b==(int)b && c==(int)c && b*c==(int)(b*c))
    printf("%d * %d = %d\n", (int)b, (int)c, (int)(b*c));
    else if(b==(int)b && b*c==(int)(b*c))
    printf("%d * %.1f = %d\n", (int)b, c, (int)(b*c));
    else if(b==(int)b)
    printf("%d * %.1f = %.1f\n", (int)b, c, b*c);
    else if(c==(int)c && b*c==(int)(b*c))
    printf("%.1f * %d = %d\n", b, (int)c, (int)(b*c));
    else if(c==(int)c)
    printf("%.1f * %d = %.1f\n", b, (int)c, b*c);
    else if((int)(b*c)==b*c)
    printf("%.1f * %.1f = %d\n", b, c, (int)(b*c));
    else
    printf("%.1f * %.1f = %.1f\n", b, c, b*c);
  }
  else if(a=='/')
  {
    if(b==(int)b && c==(int)c && b/c==(int)(b/c))
    printf("%d / %d = %d\n", (int)b, (int)c, (int)(b/c));
    else if(b==(int)b && b/c==(int)(b/c))
    printf("%d / %.1f = %d\n", (int)b, c, (int)(b/c));
    else if(b==(int)b)
    printf("%d / %.1f = %.1f\n", (int)b, c, b/c);
    else if(c==(int)c && b/c==(int)(b/c))
    printf("%.1f / %d = %d\n", b, (int)c, (int)(b/c));
    else if(c==(int)c)
    printf("%.1f / %d = %.1f\n", b, (int)c, b/c);
    else if((int)(b/c)==b/c)
    printf("%.1f / %.1f = %d\n", b, c, (int)(b/c));
    else
    printf("%.1f / %.1f = %.1f\n", b, c, b/c);
  }
}

int menu(void)
{
  int ch;
  printf("Wybierz jedno z dzialan:\n");
  printf("a. dodawanie    b. odejmowanie\n");
  printf("c. mnozenie    d. dzielenie\n");
  printf("k. koniec\n");
  ch=pobierz_pierwszy();
  ch=tolower(ch);
  while ((ch<'a' && ch>'d') && ch!='k')
  {
    printf("Wpisz a, b, c, d lub k");
    ch=pobierz_pierwszy();
    ch=tolower(ch);
  }
  return ch;
}

int pobierz_pierwszy(void)
{
  int ch;
  do
  {
    ch=getchar();
  }
  while (ch<=' ');
  while (getchar()!='\n')
  continue;
  return ch;
}

float liczba(void)
{
  float a;
  char ch;
  while (scanf("%f", &a)!=1)
  {
    while ((ch=getchar())!='\n')
    putchar(ch);
    printf(" nie jest liczba.\nPodaj liczbe np. 2.5, -178E8 czy 3: ");
  }
  return a;
}

?

1

Jeżeli w operacji dzielenia przynajmniej jeden operand nie jest liczbą całkowitą to wynik jest liczbą zmiennoprzecinkową.
Powinieneś doczytać na temat wyświetlenia: printf("%.1f %f\n",12.0,12.0);

0

Wiem o tym, dlatego jest rzutowanie - poza tym przy dodawaniu też jest ten problem

1
xpeye napisał(a):

Wiem o tym, dlatego jest rzutowanie - poza tym przy dodawaniu też jest ten problem
Nic nie wiesz! Właśnie dla tego tu pytasz.

#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
 {
  char op;
  double a,b,c;
  printf("Degeneraci powinni zastanawiać się po przeczytaniu odpowiedzi\n");
  for(;;)
   {
   printf("Podaj wyrazenie (np 12.2+3): ");
   if(scanf("%lf %c %lf",&a,&op,&b)!=3) break;
   switch(op)
    {
     case '+': c=a+b; break;
     case '-': c=a-b; break;
     case '*': c=a*b; break;
     case '/':
      {
      if(!b)
       {
        printf("Cholero, nie dziel przez zero!\n");
        continue;
       }
      c=a/b; 
      }
     break;
     default:
      {
      printf("Niepoprawna operacja\n");
      continue;
      }
    }
   printf("%lg %c %lg = %lg\n",a,op,b,c);
   }
  return 0;
 }

http://ideone.com/iMJmHL

0

Kod napisałeś w C++ a ja potrzebuje w c

0
xpeye napisał(a):

Kod napisałeś w C++ a ja potrzebuje w C. W języku C printf nie ma specyfikatora %lg

Co ty nie powiesz?
Może zgłoś do ideone że cię okłamują!

http://ideone.com/uY6Sk5

#include <stdio.h>

int main()
 {
  char op;
  double a,b,c;
  printf("Degeneraci powinni zastanawiać się po przeczytaniu odpowiedzi\n");
  for(;;)
   {
   printf("Podaj wyrazenie (np 12.2+3): ");
   if(scanf("%lf %c %lf",&a,&op,&b)!=3) break;
printf("\n"); // tylko dla ideone
   switch(op)
    {
     case '+': c=a+b; break;
     case '-': c=a-b; break;
     case '*': c=a*b; break;
     case '/':
      {
        if(!b)
         {
         printf("Cholero, nie dziel przez zero!\n");
        continue;
         }
      c=a/b; 
      }
     break;
     default:
      {
        printf("Niepoprawna operacja\n");
        continue;
      }
    }
   printf("%lg %c %lg = %lg\n",a,op,b,c);
   }
  printf("A kompletni degeneraci nie powinni kwestionować odpowiedzi\n");
  return 0;
 }
0

Dzięki, ale dlaczego mój kod dla 4.5+5 pokazuje 5 a dla 1.8+0.2 daje 2.0?

1
xpeye napisał(a):

... dlaczego mój kod dla 4.5+5 pokazuje 5 ...
Dla tego że musisz się zgłosić do okulisty lub psychiatry. Pokaż ten kod.

0

To ten na początku tematu

0
    else if((int)(b+c)==b+c)
    printf("%.1f + %.1f = %d\n", b, c, (int)(b+c));

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0