Błędne wyświetlanie wczytywanych obrazków

0

Witam
Moje problemy:
*Gdy włączam program pomimo wprowadzenia zmiennej typu boolean pokazuje się kółko.
*Gdy naciskam lewy przycisk myszy prawidłowo pokazują się kółka, przy pojawianiu się nowych tylko tak jakby migają szybko i można dostrzec "w nich" krzyżyki
*Po naciśnięciu prawego przycisku pojawiają się krzyżyki ale za chwilę znikają na miejsce kołek

 
package pakiet1;

import java.awt.Canvas;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Point;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class KolkoKrzyzyk extends Canvas implements MouseListener {

  public static final int SZEROKOSC = 400;
  public static final int WYSOKOSC = 400;
  public static final Color ab = new Color(255, 255, 255);
  private int x, y, x1, y1;
  public BufferedImage krzyzyk, kolko;
  boolean rysowanie =true;

  public KolkoKrzyzyk() {
    addMouseListener(this);
    JFrame okno = new JFrame("Kółko i krzyżyk");
    JPanel panel = (JPanel) okno.getContentPane();
    setBounds(0, 0, SZEROKOSC, WYSOKOSC);
    panel.setBackground(ab);
    panel.setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC, WYSOKOSC));
    panel.setLayout(null);
    panel.add(this);
    okno.setBounds(0, 0, SZEROKOSC, WYSOKOSC);
    okno.setVisible(true);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  }

  public BufferedImage loadImage(String sciezka) {
    try {
      URL url = getClass().getClassLoader().getResource(sciezka);
      return ImageIO.read(url);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Jest coś źle");
      return null;
    }
  }

  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
     repaint();
    x = e.getX();
    y = e.getY();
    x1 = e.getX();
    y1 = e.getY();
    punkty.add(new Point(x, y));
    punkty1.add(new Point(x1, y1));

    if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1) {
      rysowanie = true;
      
    }
    if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3) {
      rysowanie = false;
       
    }

   

  }

  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
  }

  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
  }

  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
  }
  ArrayList<Point> punkty = new ArrayList<Point>();
ArrayList<Point> punkty1 = new ArrayList<Point>();
  public void paint(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    rysujKrzyzyki(g2d);
    Graphics2D abc = (Graphics2D) g;
    rysujKoła(abc);

    if (rysowanie == true) {
      kolko = loadImage("img/kolko.gif");
      g.drawImage(kolko, x1, y1, this);
       
    } else {
      krzyzyk = loadImage("img/krzyzyk.gif");
      g.drawImage(krzyzyk, x, y, this);
    }

  }

  private void rysujKrzyzyki(Graphics2D g2d) {

    for (Point a : punkty) {
      int x = (int) a.getX();
      int y = (int) a.getY();
      
      g2d.drawImage(krzyzyk, x, y, this);
      
    }
  }
  private void rysujKoła(Graphics2D abc){
    for(Point b : punkty1){
      int x1 = (int) b.getX();
      int y1 = (int) b.getY();
      abc.drawImage(kolko, x1, y1, this);
    }


  }

  public static void main(String[] args) {
    KolkoKrzyzyk inv = new KolkoKrzyzyk();
  }
} 
0

Po kliknięciu wykonywany jest kod

    punkty.add(new Point(x, y));
    punkty1.add(new Point(x1, y1));

tzn. dodajesz punkt kliknięcia (lewego i prawego) do obu list. W metodzie paint() wykonywany jest kod

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    rysujKrzyzyki(g2d);
    Graphics2D abc = (Graphics2D) g;
    rysujKoła(abc);

tzn. wpierw rysujesz w każdym z punktów kliknięcia krzyżyki a potem w tych samych punktach kółka, więc krzyżyków nie widać.
Obrazki wczytuj tylko raz, metoda loadImage powinna być wywołana tylko dwa razy w konstruktorze, wprowadź też sensowne nazwy zmiennych.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1