Program do sprawdzenia, działa jednak nie do końca prawidłowo.

0

Witam,

Napisałem taki program

#include <iostream>
using namespace std;

bool spr (int a1)
{
  bool spr1 = cin.good();
  return spr1;
}
int main ()
{
  int a;
  cout<< "1)silnik \n2)okno\n3)kolo\n4)Koniec" << endl;
  do
  {
    do
    {
      cin.clear();
      cin.sync();
      cin >> a;
      spr (a);
    }while (spr == false );

    switch (a)
    {
      case 1:
        cout << "git"<<endl;
        break;
      case 2:
        cout << "przejebanE!"<<endl;
        break;
      case 3:
        cout << "buahahhaha"<<endl;
        break;
      case 4:
        cout<< "koniec!!!"<<endl;
        break;
      default:
        cout<< "zle dane !!  Podaj jeszcze raz !!!"<< endl;
        break;
    }
    if ( a == 4 )
      break;
  }while (1);

} 

Wszystko chodzi, jednak gdy w stumieniu wejścia wpisze zły znak [email protected], program idzie tak jakby dalej i wyświetla instrukcje "cout<< "zle dane !! Podaj jeszcze raz !!!"<< endl;" której nie powinien dlatego że pętla z strumieniem wejściowym powinna się wykonywać aż zostanie podane prawidłowe wartości zawarte w int, a funkcja spr zwróci true,

Niewiem zapewne czegoś niewiem lub do końca jak to działa więc na moją logikę powinno to być tak
złe dane -> jeszcze raz wczytuja i tak aż wczyta dobrą, i nie powinno wyświetlać tego bloku cout<< "zle dane !! Podaj jeszcze raz !!!"<< endl;

0

Zabezpieczenie przed wpisywaniem liter

bool spr (int a1)
{
  bool spr1 = cin.good();
  return spr1;
}

Co to jest w ogóle!?

0

nadal nie rozumie :-/ a to co zacytowales to sprawdzanie czy jest dobrze wpisane

0

cin.good() i to twoje spr - Jedna linijka tak czy tak przy użyciu

1

ale dlaczego moja metoda działa tak a nie inaczej ?

Metodę to masz w klasie, to co popełniłeś to funkcja.
A dlaczego działa tak, a nie inaczej?
Ano przyjrzyj jej się:
Masz jakiś parametr a1, który jest liczbą (a z którego i tak nie korzystasz) oraz zwracasz wynik cin.good() .
Wywołujesz ją w kodzie korzystając z spr (a);, ale nigdzie zwracanego wyniku nie zapisujesz.
Dalej masz while (spr == false );, czyli traktujesz tę funkcję, jakby była zmienną i robisz porównanie nie-wiadomo-czego z false.

0

hmm,
przerobiłem program i działa dobrze-wyrzyciłem tą moją nieszczęsną funkcje spr

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  int a;
  bool spr;
  cout<< "1)silnik \n2)okno\n3)kolo\n4)Koniec" << endl;
  do
  {
    do
    {
      cin.clear();
      cin.sync();
      cin >> a;
      spr = cin.good();
      if (spr == false)
        cout << "NIE MA TAKIEJ OPCJI!  Wprowadz dane jeszcze raz!"<<endl;
    }while (spr == false );

    switch (a)
    {
      case 1:
        cout << "git"<<endl;
        break;
      case 2:
        cout << "przejebanE!"<<endl;
        break;
      case 3:
        cout << "buahahhaha"<<endl;
        break;
      case 4:
        cout<< "koniec!!!"<<endl;
        break;
      default:
        cout<< "zle dane !!  Podaj jeszcze raz !!!"<< endl;
        break;
    }
    if ( a == 4 )
      break;
  }while (1);

} 

A możecie mi powiedzieć jak napisać funkcje która bd użyteczna, przykładowo chciałbym ją wielokrotnie użyć i nie pisac za każdym razem tego samego tylko właśnie wklepać nazwe i jazda :)

0

A możecie mi powiedzieć jak napisać funkcje która bd użyteczna

Osobną funkcję możesz zrobić np.z tego:

    do
    {
      cin.clear();
      cin.sync();
      cin >> a;
      spr = cin.good();
      if (spr == false)
        cout << "NIE MA TAKIEJ OPCJI!  Wprowadz dane jeszcze raz!"<<endl;
    }while (spr == false );

A tę zmienną a zwracać poprzez jej wynik.

0

Jak menu będą ci się rozrastać to ma sens napisać coś uniwersalnego w stylu:

#include <iostream>
using namespace std;

struct Menu;
void submenu(const Menu*);
void crt(const Menu*) { cout<<"Create something"<<endl<<endl; }
void add(const Menu*) { cout<<"Add something"<<endl<<endl; }
void del(const Menu*) { cout<<"Delete something"<<endl<<endl; }
void rptvert(const Menu*) { cout<<"Show verticaly"<<endl<<endl; }
void rpthorz(const Menu*) { cout<<"Show horizontaly"<<endl<<endl; }
void load(const Menu*) { cout<<"Load from file"<<endl<<endl; }
void save(const Menu*) { cout<<"Save to file"<<endl<<endl; }

const struct Menu { const char *text; void (*fun)(const Menu*); const Menu *sub; }
 RptMenu[]=
  {
   {"Pionowo",rptvert},
   {"Poziomo",rpthorz},
   {"Wroc"},
  },
 MainMenu[]=
  {
   {"Nowy",crt},
   {"Dodaj",add},
   {"Usun",del},
   {"Pokaz (sub)",submenu,RptMenu},
   {"Wczytaj z pliku",load},
   {"Zapisz do pliku",save},
   {"Koniec"},
  }
 ;

void submenu(const Menu *menu)
 {
  cout<<endl;
  while(true)
   {
   cin.sync();
   unsigned n=0;
   const Menu *tmp=menu;
   while(tmp->fun) cout<<(++n)<<": "<<(tmp++)->text<<endl;
   cout<<"0: "<<tmp->text<<endl<<"wybor: ";
   unsigned m;
   if((cin>>m)&&(m<=n))
    {
     if(!m) break;
     const Menu *tmp=menu+m-1;
     tmp->fun(tmp->sub);
    }
   else
    {
     cin.clear();
     cout<<"Nie ma takiej opcji"<<endl<<endl;
    }
   }
  cout<<endl;
 }

int main()
 {
  submenu(MainMenu);
  return 0;
 }

Do każdej funkcji da się dorzucić dodatkowy parametr wskaźnik/referencje na obiekt.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0