jak zrobić trochę inny kalkulator

2013-01-03 20:28
0

Mam problem z kalkulatorem tj.poniżej.
Po wybraniu żądanej operacji (np. dodawania), dane powinny być wprowadzane następująco: 2,3,4 . Kolejne liczby oddzielane są przecinkami, a operacją na nich wykonywaną w tym przypadku będzie dodawanie (2+3+4). Wynik ma się wyświetlać po zaakceptowaniu wprowadzonych liczb klawiszem enter.
Zwykły kalkulatro umiem zrobić.
Kto podpowie?

Pozostało 580 znaków

2013-01-03 20:39
0

Stawiam, że dane wprowadzasz za pomocą stringa? W takim wypadku, po wprowadzeniu liczb musisz użyć funkcji Split() i oddzielić liczby po przecinku. Później tylko wykonujesz konkretną operację arytmetyczną na danym ciągu.
Innym sposobem jest bezpośrednie wprowadzanie liczb i wykonywanie (w tym przypadku) sumy na bieżąco. Szybszy sposób i mniej skomplikowany.


Idiots, idiots everywhere.
edytowany 1x, ostatnio: allocer, 2013-01-03 20:40

Pozostało 580 znaków

2013-01-03 21:40
0

Ja dopiero zaczynam przygodę z c#.Możecie mi podpowiedzieć gdzie wstawić funkcję split.kod poniżej.Ale mi chodzi też o to że gdy na formie stworzyłem sobie przyciski to po wybraniu z menu kalkulatora np.dodawania zaczynam dopiero wpisywać liczy po przecinku, a potem naciskam = i jest wynik.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kalkulator

{
public partial class frmKalkulator : Form
{
const int PLUS = 1;
const int MINUS = 2;
const int RAZY = 3;
const int PODZIELIC = 4;

  double a = 0;
  double b = 0;
  int dzialanie = 0;
  int kropka = 0;
  int ilepoprzecinku = 0;
  int znak = PLUS;
  bool czykasowacekran = false;

  public void pokazznaki()
  {
    cmdSuma.Enabled = true;
    cmdRoznica.Enabled = true;
    cmdIloczyn.Enabled = true;
    cmdIloraz.Enabled = true;
    if (dzialanie != 0) cmdWynik.Enabled = true;
    cmdZnak.Enabled = true;
    cmdAnuluj.Enabled = true;
    cmdKropka.Enabled = true;

  }

  public void ukryjznaki()
  {
    cmdSuma.Enabled = false;
    cmdRoznica.Enabled = false;
    cmdIloczyn.Enabled = false;
    cmdIloraz.Enabled = false;
    cmdWynik.Enabled = false;
    cmdAnuluj.Enabled = false;

  }

  public void cyfry(int i)
  {
    pokazznaki();
    if (dzialanie != 0)
    {

    }
    else
    {
    }

    if (czykasowacekran)
    {
      txtWynik.Text = "";
      czykasowacekran = true;
      znak = PLUS;
    }
    txtWynik.Text += i.ToString();
  }

  public double dzialaj(int dz, double x, double y)
  {
    pokazznaki();
    double wynik = 0;
    if (dzialanie != 0)
    {
      switch (dzialanie)
      {
        case PLUS: wynik = y + x; break;
        case MINUS: wynik = y - x; break;
        case RAZY: wynik = y * x; break;
        case PODZIELIC: wynik = y / x; break;
      }

      txtWynik.Text = wynik.ToString();
      a = 0;
    }
    else wynik = y;
    dzialanie = dz;
    czykasowacekran = true;
    cmdKropka.Enabled = true;
    ilepoprzecinku = 0;
    return wynik;
  }

  public frmKalkulator()
  {
    InitializeComponent();
  }

  private void cmd1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(1);
  }

  private void cmd2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(2);
  }

  private void cmd3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(3);
  }

  private void cmd4_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(4);
  }

  private void cmd5_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(5);
  }

  private void cmd6_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(6);
  }

  private void cmd7_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(7);
  }

  private void cmd8_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(8);
  }

  private void cmd9_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(9);
  }

  private void cmd0_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    cyfry(0);
  }

  private void cmdKropka_Click(object sender, EventArgs e)
  {

    b = dzialaj(PLUS, a, b);
    b = dzialaj(MINUS, a, b);
    b = dzialaj(RAZY, a, b);
    b = dzialaj(PODZIELIC, a, b);

    }

  private void cmdSuma_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void cmdRoznica_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void cmdIloczyn_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void cmdIloraz_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void cmdZnak_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (znak == PLUS) znak = MINUS;
    else znak = PLUS;

    if (dzialanie != 0) { a = -a; txtWynik.Text = a.ToString(); }
    else { b = -b; txtWynik.Text = b.ToString(); }
  }

  private void cmdWynik_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    b = dzialaj(dzialanie, a, b);
    txtWynik.Text = b.ToString();
    cmdKropka.Enabled = true;
    dzialanie = PLUS;
    a = 0;
    pokazznaki();
    cmdWynik.Enabled = false;
    cmdZnak.Enabled = false;
  }

  private void cmdAnuluj_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    a = b = 0;
    dzialanie = 0;
    kropka = 0;
    ilepoprzecinku = 0;
    txtWynik.Text = "";
    znak = PLUS;
    czykasowacekran = false;
    ukryjznaki();
  }

  private void txtWynik_TextChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void frmKalkulator_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void dodawanieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {

    b = dzialaj(PLUS, a, b);

  }

private void frmKalkulator_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
switch (e.KeyChar)
{
case 'a': if (cmdSuma.Enabled) cmdSuma_Click(sender, e); return;
case 'b': if (cmdRoznica.Enabled) cmdRoznica_Click(sender, e); return;
case 'c': if (cmdIloczyn.Enabled) cmdIloczyn_Click(sender, e); return;
case 'd': if (cmdIloraz.Enabled) cmdIloraz_Click(sender, e); return;

      case (char)13: if (cmdWynik.Enabled) cmdWynik_Click(sender, e); return; // enter
      case (char)27: cmdAnuluj_Click(sender, e); return; // escape
      case '.':
      case ',': if (cmdKropka.Enabled) cmdKropka_Click(sender, e); return;
    }
    int n = (int)e.KeyChar;
    if (n < 48 || n > 57) return; // jak nie nacisnelismy cyfry to wychodzimy z funkcji
    n = int.Parse(e.KeyChar.ToString());
    cyfry(n);
    return;
  }

private void wyjścieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

  private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)

{

  }

  private void odejmowanieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    b = dzialaj(MINUS, a,b);
  }

  private void dzielenieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    b = dzialaj(PODZIELIC, a, b);
  }

  private void mnożenieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    b = dzialaj(RAZY, a, b);
  }

  private void wyjścieToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  }

}

Pozostało 580 znaków

2013-01-03 23:25
0

Moze mi ktoś podpowiedzieć jak wyjść z programu za pomocą przycisku klawiatury q.
Napisałam tak:
switch (e.KeyChar)
{
case 'a': if (dodawanieToolStripMenuItem.Enabled) dodawanieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
case 'b': if (odejmowanieToolStripMenuItem.Enabled) odejmowanieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
case 'c': if (mnożenieToolStripMenuItem.Enabled) mnożenieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
case 'q': Application.exit();
}
ale nie działa

Moge powiedziec od siebie, ze jak w kodzie jest milion jednolinijkowych funkcji wykonujacych praktycznie ta sama czynnosc to gdzies popelniles blad w projektowaniu. - n0name_l 2013-01-04 00:36

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 00:22
2

Powiem Ci, że nie wiem gdzie masz to wstawić bo nic nie widzę w tym kodzie...
Wyrzuć puste metody, sformatuj kod, wrzuć w tagach - wtedy pogadamy. Póki co nie ma sensu czytać tego bałaganu.


Idiots, idiots everywhere.

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 01:13
3

Według mnie niepotrzebnie mieszasz... Chcesz zrobić sumowanie wielu liczb na raz, to zrób to w konsoli, a w momencie kiedy zobaczysz i zrozumiesz jak to działa przenieś to do swojego bardziej skomplikowanego projektu. Poniżej masz przykład:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication4
{
  class Program
  {
    static void Main( string[] args )
    {
      // Na przykład: wejscie == "1,7,3,-5"
      string wejscie = Console.ReadLine();

      string[] liczbyString = wejscie.Split(',');

      int[] liczbyInt = new int[liczbyString.Length];
      for(int i = 0; i < liczbyString.Length; i++)
        liczbyInt[i] = int.Parse(liczbyString[i]);

      int wynik = 0;
      foreach(int liczba in liczbyInt)
        wynik += liczba;

      Console.WriteLine("Suma liczby wynosi {0}.", wynik);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
edytowany 1x, ostatnio: Zenek1999, 2013-01-04 01:14

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 03:17
0

Treść zadania w ogóle sugeruje, że tu chodzi o program konsolowy, a nie okienkowy.


"HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM."

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 11:19
0

zadanie ma być wykonane w windows forms,mam zrobione przyciski i textbox do wyswietlania wyniku,zaraz trochę pozmieniam kod i wyślę,dzieki za odpowiedzi.

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 11:39
0

ponizej poprawiony kod.
A jak zrobić wyjście z programu za pomocą jeszcze kawiatury np wciskam q z klawiatury i wychodzę,w programie moim mam jeszcze wyjscie za pomocą menu tam gdzie pisze wyjście.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kalkulator
{
  public partial class frmKalkulator : Form
  {
    const int PLUS = 1;
    const int MINUS = 2;
    const int RAZY = 3;
    const int PODZIELIC = 4;

    double a = 0;
    double b = 0;
    int dzialanie = 0;
    bool kropka = false;
    int ilepoprzecinku = 0;
    int znak = PLUS;
    bool czykasowacekran = false;

    public void pokazznaki()
    {
      dodawanieToolStripMenuItem.Enabled = true;
      odejmowanieToolStripMenuItem.Enabled = true;
      mnożenieToolStripMenuItem.Enabled = true;
      dzielenieToolStripMenuItem.Enabled = true;
      if (dzialanie != 0) obliczWyrażenieToolStripMenuItem.Enabled = true;
      cmdZnak.Enabled = true;
    }

    public void ukryjznaki()
    {
      dodawanieToolStripMenuItem.Enabled = false;
      odejmowanieToolStripMenuItem.Enabled = false;
      mnożenieToolStripMenuItem.Enabled = false;
      dzielenieToolStripMenuItem.Enabled = false;
      obliczWyrażenieToolStripMenuItem.Enabled = false;
      cmdZnak.Enabled = false;
    }

    public void cyfry(int i)
    {
      pokazznaki();
      if (dzialanie != 0)
      {
        if (!kropka) a = 10 * a + i;
        else
        {
          if (i != 0) a = a + i / (Math.Pow(10, ilepoprzecinku++));
          else ++ilepoprzecinku;
        }
      }
      else
      {
        if (!kropka) b = 10 * b + i;
        else
        {
          if (i != 0) b = b + i / (Math.Pow(10, ilepoprzecinku++));
          else ++ilepoprzecinku;
        }
      }

      if (czykasowacekran)
      {
        txtWynik.Text = "";
        czykasowacekran = false;
        znak = PLUS;
      }
      txtWynik.Text += i.ToString();
    }

    public double dzialaj(double x, double y, int dz)
    {
      ukryjznaki();
      double wynik = 0;
      if (dzialanie != 0)
      {
        switch (dzialanie)
        {
          case PLUS: wynik = y + x; break;
          case MINUS: wynik = y - x; break;
          case RAZY: wynik = y * x; break;
          case PODZIELIC: wynik = y / x; break;
        }
        txtWynik.Text = wynik.ToString();
        a = 0;
      }
      else wynik = y;
      dzialanie = dz;
      czykasowacekran = true;
      cmdKropka.Enabled = true;
      ilepoprzecinku = 0;
      return wynik;
    }

    public frmKalkulator()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void cmd1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(1);
    }

    private void cmd2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(2);
    }

    private void cmd3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(3);
    }

    private void cmd4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(4);
    }

    private void cmd5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(5);
    }

    private void cmd6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(6);
    }

    private void cmd7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(7);
    }

    private void cmd8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(8);
    }

    private void cmd9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(9);
    }

    private void cmd0_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cyfry(0);
    }

    private void cmdKropka_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (czykasowacekran)
      {
        txtWynik.Text = "";
        czykasowacekran = false;
        znak = PLUS;
      }
      if (txtWynik.Text == "") txtWynik.Text = "0";
      txtWynik.Text += ",";
      cmdKropka.Enabled = false;
      kropka = true;
      ilepoprzecinku = 1;
    }

    private void cmdZnak_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (znak == PLUS) znak = MINUS;
      else znak = PLUS;

      if (dzialanie != 0) { a = -a; txtWynik.Text = a.ToString(); }
      else { b = -b; txtWynik.Text = b.ToString(); }
    }

    private void cmdAnuluj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      a = b = 0;
      dzialanie = 0;
      kropka = false;
      ilepoprzecinku = 0;
      txtWynik.Text = "";
      znak = PLUS;
      czykasowacekran = false;
      ukryjznaki();
    }

    private void frmKalkulator_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      switch (e.KeyChar)
      {
        case 'a': if (dodawanieToolStripMenuItem.Enabled) dodawanieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
        case 'b': if (odejmowanieToolStripMenuItem.Enabled) odejmowanieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
        case 'c': if (mnożenieToolStripMenuItem.Enabled) mnożenieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
        case 'd': if (dzielenieToolStripMenuItem.Enabled) dzielenieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return;
        case (char)13: if (obliczWyrażenieToolStripMenuItem.Enabled) obliczWyrażenieToolStripMenuItem_Click(sender, e); return; // enter
        case (char)27: cmdAnuluj_Click(sender, e); return; // escape
        case '.':
        case ',': if (cmdKropka.Enabled) cmdKropka_Click(sender, e); return;
      }
      int n = (int)e.KeyChar;
      if (n < 48 || n > 57) return;
      n = int.Parse( e.KeyChar.ToString() );
      cyfry(n);
      return;
    }

    private void obliczWyrażenieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      b = dzialaj(a, b, dzialanie);
      txtWynik.Text = b.ToString();
      cmdKropka.Enabled = true;
      dzialanie = PLUS;
      a = 0;
      pokazznaki();
      obliczWyrażenieToolStripMenuItem.Enabled = false;
      cmdZnak.Enabled = false;
    }

    private void dodawanieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      b = dzialaj(a, b, PLUS);
    }

    private void odejmowanieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      b = dzialaj(a, b, MINUS);
    }

    private void mnożenieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      b = dzialaj(a, b, RAZY);
    }

    private void dzielenieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      b = dzialaj(a, b, PODZIELIC);
    }

    private void frmKalkulator_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void wyjścieToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }
  }
}
edytowany 1x, ostatnio: msm, 2013-01-04 12:46
Daj kod pomiędzy <code=csharp> </code> inaczej nie czytam - Sarrus 2013-01-04 11:53
Ja dałem, teraz możesz przeczytać ;] - msm 2013-01-04 12:46

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 12:03
1

No, ale gdzie masz implementację algorytmu podanego przez kolegę dwa posty wyżej? Jak na moje oko to nie wiem jakim cudem Ci to działa o ile w ogóle działa. Straszliwie mieszasz i piszesz herezję, których się czytać nie da, a co dopiero rozumieć o co chodzi.
Dam Ci radę - wywal ten program i zacznij od początku, jeszcze raz. Uważnie popatrz na algorytm, który masz wyżej bo w 100% spełnia Twoje oczekiwania. Następnie wsadź to po prostu w swój program okienkowy i wywołaj tą funkcję do działania. Tyle, żadnej filozofii i herezji nie będzie.


Idiots, idiots everywhere.

Pozostało 580 znaków

2013-01-04 13:05
0

program działa bardzo dobrze.
Ale implementacja kolegi jest w trybie konsolowym a mi trzeba w okienkowym. Czy ktoś mi pomoze patrząć sie na mój kod?

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0