VBA 2010 MS ACCESS aplikacja bazodanowa

0

Witam, muszę zaznaczyć, że jestem niedoświadczony w tworzeniu takich aplikacji. Mam problem ze znalezieniem przykładowych komend dotyczących dopisywaniu wierszy do bazy danych z poziomu VBA oraz potrzebuję innych tego typu komend czyli jakieś wyszukiwanie filmu w mojej bazie z poziomu aplikacji. Mogę dodać, że przeszukałem youtube'a ale znalazłem tylko komendy w języku C a nie C#, a w tym języku mam pisać. Proszę o pomoc.

0

Jaką pomoc - zadaj pytanie;

0

Cały Youtube?

0

Ogólnie to korzystam z tego

imam aktualnie taki kod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ProjektMultikino
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Form3 F3 = new Form3();
    F3.Show();
    this.Hide();
  }

  private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Form4 F4 = new Form4();
    F4.Show();
    this.Hide();

    Imie.Text = "";
    Nazwisko.Text = "";

  }
}

}

Problem pojawia się w tedy, gdy chcę napisać Imię.Text =""; to w ogóle nie mogę wybrać "Imię" czy też "Nazwisko" z listy, a na filmiki widać, że ten pan ma dodane gdzieś te zmienne czy coś w tym stylu.

0

Z mojego strasznie lamerskiego proj. inż.
Do kwarend funkcjonalnych (INSERT, UPDATE itp.):

  Const zapytanie As String = "INSERT INTO ..."
  Set dbs = OpenDatabase(CurrentProject.Path + "\" + CurrentProject.Name)
  dbs.Execute zapytanie
  dbs.Close
  'ewentualnie tak, ale to wyżej lepsze:
  DoCmd.RunSQL (zapytanie)

Do kwarend wybierających (SELECT):

  Const zapytanie As String = "SELECT * FROM ..."
  Dim dbs As Database, rst As Recordset
  Set dbs = OpenDatabase(CurrentProject.Path + "\" + CurrentProject.Name)
  Set rst = dbs.OpenRecordset(zapytanie)
  Do While Not rst.EOF
    MsgBox(!rst[Dupa])
    'będzie wywalał dialogi z wartościami kolumny Dupa dla każdego rekordu
    rst.MoveNext
  Loop
0

Dzięki, z kilkoma sprawami sobie poradziłem ale teraz mam problem z połączeniem ComboBox'a z tabelką chcę wybierać z listy dzień, i nie mogę znaleźć prostego przykładu combobox'a w C# z bazą danych za Access'a.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0