Jak uprościć program oraz dodać menu ze strzałkami (tablice dynamiczne, metoda Guassa-Seidela

0

Witam,
Po pierwsze chciałbym uprościć kod.
Po drugie, dodać menu (wiem, ze menu jest tu bez sensu, ale to program na zajęcia :( ) w którym można się poruszać strzałkami.


#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

void open(ifstream & file){
  file.open("dane.txt");
  if (file.good()==false)
    cout<<"Nie udalo sie otworzyc pliku"<<endl;
}

void wypisz(double **matrix, int ilo){
  cout<<"Macierz: "<<endl;
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    {for (int j=0; j<ilo+1; j++)
    cout<<setw(6)<<matrix[i][j];
  cout<<endl;}
}

void odczyt(ifstream & file,double **matrix, int ilo){
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    for (int j=0; j<ilo+1; j++)
      file>>matrix[i][j];
}

double **tworzenie(int ilo){
  double **matrix = new double *[ilo];
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    matrix[i]=new double [ilo+1];
  return matrix;
}

int zliczanie(ifstream & file, int &ilo){
  open (file);
  string znak;
  while(!file.eof())
  {
  getline(file, znak);
  ++ilo;
  }
  cout<<"Ilosc wierszy: " << ilo<<endl;
  file.close();
  cin.ignore();
  return ilo;
}

void warunek_brak_zera_na_przekatnej(double **matrix, int ilo){
  for (int i=0; i<ilo; i++)
  {if (matrix[i][i] ==0)
  cout<<"Na przekatnej znajduje sie zero, popraw uklad";}
}

void wyswietl(double **tablica, int ilo)
{
for (int i=0; i<ilo; i++)
  {for (int j=0; j<ilo; j++)
  cout<<setw(6)<<tablica[i][j];
cout<<endl;
  }
cout<<endl;
}

void zerowanie_pod_przatkatna (double **U, int ilo){
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    for (int j =0; j<=i; j++)
    {
      U[i][j]=0;
    }
    cout<<"Macierz U:"<<endl;
  wyswietl(U, ilo);  
}

void zerowanie_nad_przatkatna (double **L, int ilo){

  for (int i=0; i<ilo; i++)
    for (int j=i; j<ilo; j++)
    {
      L[i][j]=0;
    }
    cout<<"Macierz L:"<<endl;
  wyswietl(L, ilo);  
}

void nie_zerowanie_przekatnej (double **D, int ilo){
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    for (int j=i+1; j<ilo; j++)
    {
      D[i][j]=0;
    }
    for (int i=0; i<ilo; i++)
    for (int j =0; j<=i-1; j++)
    {
      D[i][j]=0;
    }

  cout<<"Macierz D:"<<endl;
  wyswietl(D, ilo);  
}

void odwrotnoscD (double **D, int ilo)
{
for (int i =0; i<ilo; i++)
  D[i][i] = 1/(D[i][i]);

cout<<"Macierz D^(-1)"<<endl;
}

void mnoznik (double **cos, double **D, int ilo){

for (int i =0; i<ilo; i++)
  for (int j=0; j<ilo; j++)
  {
    cos[i][j] = cos[i][j] *D[i][i];
  }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

  ifstream file;
  int ilo=0;

  double **matrix=tworzenie(zliczanie(file, ilo));

  double **L=tworzenie(ilo);
  double **D=tworzenie(ilo);
  double **U=tworzenie(ilo);

//////////////////tworzenie i wyswietlanie 
  open(file);
  odczyt( file, matrix, ilo);
  wypisz(matrix, ilo);
  file.close();

  open(file);
  odczyt(file, L, ilo);
  file.close();

  open(file);
  odczyt(file, D, ilo);
  file.close();

  open(file);
  odczyt(file, U, ilo);
  file.close() ;
  warunek_brak_zera_na_przekatnej(matrix, ilo);

  cout<<endl;
  zerowanie_pod_przatkatna(U, ilo);
  nie_zerowanie_przekatnej(D, ilo);
  zerowanie_nad_przatkatna(L, ilo);
  /////////////////////////////////////////////////////////////

  odwrotnoscD(D, ilo);
  wyswietl(D, ilo);

  mnoznik(L, D, ilo);
  cout<<"D-1L"<<endl;
  wyswietl(L,ilo);

  mnoznik(U, D, ilo);
  cout<<"D-1U"<<endl;
  wyswietl(U,ilo);

  ////////wyrazy wolne////////////
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    matrix[i][ilo]=matrix[i][ilo] * D[i][i];
  cout<<"Macierz wyniku: "<<endl;
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    cout<<setw(6)<<matrix[i][ilo];
  cout<<endl;

  double *iksy = new double [ilo];
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    iksy[i] =0;

  /////  x^(n+1) = D-1b - D-1Lx^(n+1) - D-1Ux^(n)  ////

  int iter;
cout<<"Ile iteracji algorytmu wykonac?\n";
cin>>iter;

for (int k=0; k<iter; k++)
    for (int i=0; i<ilo; i++)
    {
      iksy[i] = matrix[i][ilo];            
    for (int j=0; j<i; j++)
      iksy[i] -= L[i][j]*iksy[j];  
    for (int j=i+1; j<ilo; j++)
      iksy[i] -= U[i][j]*iksy[j];  
    }

  cout<<"wynik:\n";
  for (int i=0; i<ilo; i++)
    cout<<setw(10)<<iksy[i];
  cout<<endl;
  system ("pause");
  return 0;
}
0

Zacząłbym od normalnego formatowania kodu...
#1:

if (file.good()==false)

Lepiej:

if (!file.good())
0

ja bym zrobił tak:
stwórz obiekt string reprezentujący powierzchnię całego ekranu wtedy będziesz mógł łatwo wstawiać znaki w to miejsce ekranu gdzie chcesz. Później musisz użyć conia aby wczytać kod ascii strzałki. Później tylko wstawiasz te strzałki(które podkreślają daną opcję w menu) w odpowiednie miejsce na ekranie.

0

Znalazłem taki kod, który umożliwia mi przemieszczanie się strzałkami, a do tego podświetla napisy:


#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
/*--- Zmiana koloru napisów na biały ---*/
void bialy()
{
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE);
}
/*--- Zmiana koloru napisów na czerwony ---*/
void czerwony()
{
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_INTENSITY);
}

int main()
{
  int n=1,z;
  while(1)
  {
   system("cls");
   bialy();
   if(n==1){czerwony();}printf("menu 1\n");bialy();
   if(n==2){czerwony();}printf("menu 2\n");bialy();
   if(n==3){czerwony();}printf("menu 3\n");bialy();
   if(n==4){czerwony();}printf("menu 4\n");bialy();  
  z=getch();
//    GÓRNA STRZAŁKA
    if(z==72){if(n>1){n--;}} //ograniczenie z góry
//    DOLNA STRZAŁKA
    if(z==80){if(n<4){n++;}} //ograniczenie z dołu (jeśli masz więcej opcji w menu to edytujesz '4' na twoją wartość)     
  }

 return 0;  
}

Gdzie wstawić funkcję, by po najechaniu strzałkami na np: MENU 1 wykonało instrukcję. powiedzmy, ze po najechaniu MENU1 i kliknięciu na nie, niech wyświetli tablice matrix ( wywolanie funkcji: wypisz(matrix, ilo); )

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0