Witam.

void MyWindow::paintEvent (QPaintEvent *event)
{
  painter = new QPainter(this);
  painter->drawImage (QPoint(0,0),image);
}

Mam takie pytanie, jeżeli sobie redefiniuje funkcje paintEvent (QPaintEvent *event) w mojej klasie to pięknie mi sie rysuje obraz zapisany pod adresem zmiennej image (tej funkcji sam oczywiscie jawnie nie wywołuje nigdzie w programie). Jeżeli jednak napiszę własną funkcję np.


void mojaFunkcja()
{
  painter = new QPainter(this);
  painter->drawImage (QPoint(0,0),image);
}

i pozniej w pliku main wywowałam ją jawnie w ten sposob:

 #include <QtGui>
#include "MyWindow.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  Q_INIT_RESOURCE(mywindow);
  QApplication app (argc, argv);
  QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ("Windows-1250"));
  MyWindow window;
  window.mojaFunkcja();
  window.show ();
  return app.exec();
}

to niestety obraz juz mi sie nie rysuje. I tu moje pytanie: dlaczego?