Przesuwanie prostokąta

0

Witam cieplutko.
Na początek troche kodu.
Main.java


//
public void update(Graphics g){
    paint(g);
  }
  public void paint(Graphics g){
    g.drawRect(p.getX(), p.getY(), 10, 100);
System.out.println(p.getX()+" "+p.getY());
  }

Player.java

//..
  public int getX(){
    return x;
  }
  public int getY(){
    return y;
  }
@Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
     int key = e.getKeyCode();
      if (key == KeyEvent.VK_SPACE) {
        System.out.print(y);
        y -= 100;
        x -= 100;
      }
}

Po naciśnięciu spacji zmieniam wartości y oraz x, następnie zwracam je za pomocą funkcji. Klasa Main powinna przerysować prostokąt, jednak tego nie robi, mimo, że System.out.println(p.getX()+" "+p.getY()); zwraca odpowiedni wartości.
Jakieś sugestie? :)

0

Metoda paint(), albo wychodzi poza panel (canvas), albo rysuje na panelu (canvasie), który w ogóle nie jest wyświetlany.

0
class Main extends Canvas{
Place p;
  public Main(){
    setBackground(Color.white);
    p = new Player();
    addKeyListener(new Place());
  }

  public static void main(String[] args){
    Main m = new Main();
    JFrame okno = new JFrame();
    okno.setSize(400, 200);
    okno.add(m);
    okno.setVisible(true);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  public void update(Graphics g){
    paint(g);
  }
  public void paint(Graphics g){
    g.drawRect(p.getX(), p.getY(), 10, 100);

  }
}

Nie widzę nic błędnego

0

U mnie działa, na pewno masz w keyPressed() wywołanie repaint() dla canvasu? W kodzie, który poprzednio zamieściłeś nie było repaint().

0

Fakt, nie miałem wcześniej wywołane repaint(), zrobiłem to i nie pomaga.

      if (key == KeyEvent.VK_SPACE) {
        System.out.print(y);
        y -= 100;
        x -= 100;
        new Main().repaint();
      }
0

Omg, przecież tworzysz nowy obiekt klasy Main i na nim malujesz. On istnieje tylko w pamięci komputera.
Przekaż do Playera referencję do klasy Main

p = new Player(this);

zapamiętaj ją w polu klasy Player (np. pod nazwą m) i wywołaj

m.repaint();
0

Zrobiłem tak jeszcze przed twoją aktualizacją, jednak nadal nie umiem poradzić sobie z tym, nie wiem.

//Main.java
p = new Player(this);

//Player.java
Main main;
  public static void main(String[] args){
  }
  public Player(Main m){
    x = 0;
    y = 0;
    width = 10;
    height = 50;
    main = m;
  }
//..
@Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
     int key = e.getKeyCode();
      if (key == KeyEvent.VK_SPACE) {

        System.out.print(y);
        y -= 100;
        x -= 100;
        m.repaint();

      }
}
0

Co oznacz zmienna m w funkcji keyPressed()?

main.repaint();
0

Nie pomaga, ale zauważyłem coś. System.out.println(p.x); wrzuciłem do paint() i o dziwo zamiast zmienionej współrzędnej pojawia się smutne zero.
Może podam cały kod?
Main.java

package main;

import java.awt.*;
import javax.swing.JFrame;

public class Main extends Canvas{
  Player p;
  public Main(){
    setBackground(Color.white);
    p = new Player(this);
    addKeyListener(new Player(this));
  }

  public static void main(String[] args){
    Main m = new Main();
    JFrame okno = new JFrame();
    okno.setSize(400, 200);
    okno.add(m);
    okno.setVisible(true);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  public void update(Graphics g){
    paint(g);
  }
  public void paint(Graphics g){
    g.drawRect(p.x, p.y, 10, 100);
  }
}

Player.java

package main;

import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
public class Player implements KeyListener{
int x, y, width, height;
Main main;
  public static void main(String[] args){
  }
  public Player(Main m){
    x = 0;
    y = 0;
    width = 10;
    height = 50;
    main = m;
  }
  public int getX(){
    return x;
  }
  public int getY(){
    return y;
  } 
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    Main m = new Main();
     int key = e.getKeyCode();
      if (key == KeyEvent.VK_SPACE) {

        x -= 100;
        y -= 100;
        System.out.println("Y: "+getY() + "X: " + x);
        main.repaint();
      }

      if (key == KeyEvent.VK_LEFT) {
        x =- 1;
      }

      if (key == KeyEvent.VK_RIGHT) {
        x =- 1;
      }

      if (key == KeyEvent.VK_UP) {
        x =- 1;
      }

      if (key == KeyEvent.VK_DOWN) {
        x =- 1;
      }
  }
  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
}
0
p = new Player(this);
addKeyListener(new Player(this));

Tworzysz dwa obiekty: jeden, który nigdy nie zmienia wartości swoich pól (bo nie nasłuchuje), a z którego te wartości odczytujesz (stąd same zera), i drugi, który ustawia odpowiednie wartości, ale z niego nie czytasz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0