Przesyłanie zmiennych z jednej formatki do drugiej.

0

Witam czytałem o przesyłaniu wartości zmiennych między formatkami, lecz coś mi nie idzie. Możecie rzucić okiem na kod i napisać swoje spostrzeżenia, odnośnie problemu? Wartość zmiennej node musi być przesłana do drugiej formatki.

Form1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Collections;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string node;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 form2 = new Form2(); //kontroler
      form2.ShowDialog(); //pokazanie nowego okna
      //this.Enabled = false; //zablokowanie obecnego
    }

    private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
    {
      list_detale.Width= (this.Width-tree_kategorie.Width); //rozszerzanie okna detali
      button1.Width = this.Width;//rozszerzanie przycisku "dodaj/edytuj"
      //button1.Top = this.Height-button1.Height;
    }

    private void tree_kategorie_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] kategorie = new string[] { "Model","Cena", "Processor", "Ram", "Dysk", "Karta graficzna", "Złącza", "Dodatkowe informacje" };
      node = tree_kategorie.SelectedNode.Text + ".dudi";
      
      if (File.Exists(node)) {
        string szSrcLine;
        //ArrayList szContents = new ArrayList(); coś jak TStringList w delphi
        FileStream fsInput = new FileStream(node, FileMode.Open,
          FileAccess.Read);
        StreamReader srInput = new StreamReader(fsInput);
        
        //list_detale.Columns.Add("Lp.");
        for (int i = 0; i < 8; i++)
        {

          list_detale.Columns.Add(kategorie[i]);
        }
        int k=0;
        while ((szSrcLine = srInput.ReadLine()) != null)
        {
          //szSrcLine = srInput.ReadLine();
          
          list_detale.Items.Add(szSrcLine);
          for (int j = 0; j < 7; j++)
          {
            szSrcLine = srInput.ReadLine();
            list_detale.Items[k].SubItems.Add(szSrcLine);
          }
          k++;
        }

      }
    }

     
  }
}

Form2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Collections;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    Form1 form1;
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      form1=new Form1();
      File.AppendText(form1.node,textBox1.Text);
      this.Close(); //ukrycie obecnego okna
    }

    private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      /* TJW.
      Form1 form1 = new Form1();
      form1.Enabled = true;
      */ 
    }
  }
}
 
0

Przykładowo, zmienną node możesz przekazywać Formie2 poprzez jej konstruktor:

string node;
public Form2(string node)
{
  this.node = node;
}

I wywal ten form1 z klasy Form2.

Na przyszłość korzystaj z wyszukiwarek, ten temat pojawił się już około pierdyliona razy...

1

Twoim błędem jest to, że zabierasz się za gui nie mając podstaw obiektowości. To tak jakby uczyć się liczenia całek po opanowaniu działań +,-,* i /. Formatki w aplikacji WinForms to są po prostu obiekty klas dziedziczących po Form.
Tutaj

      form1=new Form1();
      File.AppendText(form1.node,textBox1.Text);
      this.Close(); //ukrycie obecnego okna

tworzysz nowy obiekt więc w form1.node na pewno nie będziesz mieć tego co chcesz.
Ps. To co signum napisał jest dobrym rozwiązaniem tego problemu.

1

W FORM1

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 form2 = new Form2(this); //kontroler
      form2.ShowDialog(); //pokazanie nowego okna
      //this.Enabled = false; //zablokowanie obecnego
    }

W Form2

 
    Form1 form1;
    public Form2(Form1 form1)
    {
      this.form1=form1;
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
      File.AppendText(form1.node,textBox1.Text);
      this.Close(); //ukrycie obecnego okna
    }

Aby zrozumieć dlaczego tak a nie inaczej polecam przeczytanie paru książek na temat podstaw programowania obiektowego.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1