jak pobrać wagi konkretnych neuronów z sieci utworzonej za pomocą biblioteki AForge.Neuron?