Problem z BlockWrite I/O Error 1784

0

Witam, czytałem wiele informacji na temat problemu z BlockWrite i błędem I/O Error 1784, lecz w dalszym ciągu nie mogę dojść do przyczyny. Może ktoś mi pomoże?

function TfrmGlowna.ZapiszPlik(sciezka: string): integer;
var
 temp, puste: TPamietaj;
 tempfile: PamietajFile;
 i, c: integer;
begin
 if FileExists(sciezka) then
 begin
  if MessageDlg('Ten plik istnieje! Czy chcesz go nadpisać?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrNo then
  begin
   result := 2;
   exit;
  end;
 end;
 OtwartyPath := sciezka;
 INIOtw.WriteString('Dane', 'Plik', sciezka);
 if FileExists(sciezka) then
  DeleteFile(sciezka);
 AssignFile(tempfile, sciezka);
 Rewrite(tempfile);
 c := htlbZdarzenia.Items.Count - 1;
 for i := 0 to c do
 begin
  temp.Nazwa := INInaz.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.DataUtworzenia := INIdut.ReadDateTime('Dane', IntToStr(i), 0);
  temp.Przez := INIprz.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.Szczegoly := INIszc.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.Przypomnienie := INIpzy.ReadDateTime('Dane', IntToStr(i), 0);
  temp.PowtarzanieTN := INIpow.ReadBool('Dane', IntToStr(i), false);
  temp.PowtarzanieMGDMR := INIpom.ReadInteger('Dane', IntToStr(i), 0);
  temp.PowtarzanieIle := INIpoi.ReadInteger('Dane', IntToStr(i), 0);
  temp.PowtarzanieRaz := INIpor.ReadBool('Dane', IntToStr(i), false);
  temp.Akcja := INIakc.ReadInteger('Dane', IntToStr(i), 0);
  temp.DzwiekTN := INIdzw.ReadBool('Dane', IntToStr(i), false);
  temp.DzwiekPath := INIdzp.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.ApplikacjaTN := INIapp.ReadBool('Dane', IntToStr(i), false);
  temp.ApplikacjaPath := INIapa.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.ApplikacjaParam := INIapr.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.DymekTN := INIdym.ReadBool('Dane', IntToStr(i), false);
  temp.DymekIco := INIdyi.ReadInteger('Dane', IntToStr(i), 0);
  temp.DymekTytul := INIdyt.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  temp.DymekInfo := INIdyn.ReadString('Dane', IntToStr(i), '');
  BlockWrite(tempfile, temp, SizeOf(temp)-1); //miejsce występowania i/o error 1784
  temp := puste;
 end;
 CloseFile(tempfile);
 WyczyscPrawa;
 result := 1;
end;

natomiast definicja TPamietaj:

type
 TPamietaj = packed record
  Nazwa: String[55];
  DataUtworzenia: TDateTime;
  Przez: String[100];
  Szczegoly: String[255];
  Przypomnienie: TDateTime;
  PowtarzanieTN: boolean;
  PowtarzanieMGDMR: integer;
  PowtarzanieIle: integer;
  PowtarzanieRaz: boolean;
  Akcja: integer;
  DzwiekTN: boolean;
  DzwiekPath: String[255];
  ApplikacjaTN: boolean;
  ApplikacjaPath: String[255];
  ApplikacjaParam: String[255];
  DymekTN: boolean;
  DymekIco: integer;
  DymekTytul: String[255];
  DymekInfo: String[255];
 end;

Proszę o pomoc...

1
Rewrite(tempfile, 0);

Spróbuj tak; jeżeli błąd będzie ciągle występował, to ręcznie zapisuj każde pole (oczywiście, korzystamy z Rewrite(tempfile, 0);).

0

Niestety, "Too many actual parameters" na Rewrite(tempfile, 0). Zapomniałem dopisać, że to Delphi 7.

[EDIT]
Ale mam pomysł na inny typ zapisu, dzięki za pomoc.

1

Ech, przeoczyłem fragment w kodzie.
Musisz zamienić to:

tempfile: PamietajFile;

Na to:

tempfile: file;
0

OK, zapis działa dzięki. nie chce zanudzać ale mam teraz problem przy odczycie z pliku w ReadBlock występuje I/O Error 998. Nie mam siły do takiego bawienia się w kotka i myszkę.

var
 temp, puste: TPamietaj;
 tempfile: PamietajFile; // probowałem file i PamietajFile (type file of TPamietaj)
...
AssignFile(tempfile, sciezka);
Reset(tempfile); //w BlockRead i/o error 998
// Reset(tempfile, 0); //EDivByZero
// Reset(tempfile, 1); // w BlockRead Error: Read beyond end of file
...
while not eof(tempfile) do
  begin
   BlockRead(tempfile, temp, SizeOf(temp)); 
...
1

Zapisujesz:

BlockWrite(tempfile, temp, SizeOf(temp)-1);

A odczytujesz:

BlockRead(tempfile, temp, SizeOf(temp)); 
0

No j/w tak robię, ale mam podczas odczytu z BlockRead błąd: "Read beyond end of file" mimo

while not eof(tempfile) do
0
Patryk27 napisał(a)

Zapisujesz:

BlockWrite(tempfile, temp, SizeOf(temp)-1);

A odczytujesz:

BlockRead(tempfile, temp, SizeOf(temp)); 

Miałem taki zapis... ok teraz po dodaniu "-1" wszystko działa. DZIĘKI!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0