Jak wczytać rekordy z pliku do tablicy oraz je posortować

0

Witam. Potrzebuję utworzyć podmenu, które wczyta rekordy z pliku(w sumie to tylko jedną wartość, mianowicie 'tytul') i zapisze je do tablicy. Następnie ma wyświetlić te rekordy rosnąco. Wartość typu string.
Załączam część programu.

program baza_ksiag;
uses crt;
type
  book=record
    tytul:string;
    autor:string;
    rok:integer; {rok wydania}
  end;
var
plik,plik2:file of book;
dane:book;
n,srednia,suma,x,z,k:integer;
a,b,c,d:integer; {zmienne do sortowania}
i:byte;
znak,znak2:char;
autor,p,q,tytul:string;
tab:array[1..1000] of book;
begin
assign(plik,'baza.dat');
reset(plik);
repeat
clrscr;
writeln('----------MENU----------');
writeln('[1]-Wprowadzanie ksiazek');
writeln('[2]-Wyswietlanie ksiazek');
writeln('[3]-Wyszukiwanie ksiazek');
writeln('[4]-Usuwanie ksiazek');
writeln('[5]-Posortowane ksiazki');
write('Co chcesz zrobic? ');readln(znak);
case (znak) of 
...
'5' : begin

end;
0

ref

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0