Czy podana liczba jest liczbą pierwszą czy nie.

0

Mam algorytmy z wikipedii, ale nie bardzo wiem jak go zmienić, aby wczytywał liczby użytkownika. Najlepsze, że trzeba użyć stdin i out zamiast cin cout

Napisz program, który w szybki sposób weryfikuje, czy podana liczba jest pierwsza, czy też nie.
(Aby program działał odpowiednio szybko należy użyć narzędzia zwanego Sitem Eratostenesa)
Wejście
Pierwsza linia wejścia składa się z jednej liczby całkowitej x (1<= x <= 100 000) oznaczającej liczbę liczb do zweryfikowania.
W kolejnych x liniach znajdują się kolejne liczby naturalne z przedziału od 1 do 1 000 000.
Wyjście
Dla każdej liczby należy wypisać literkę "T" jeśli liczba jest pierwsza i "N" jeśli pierwszą nie jest.
Przykład;
Wejście:
3,4,5
Wyjście:
T,N,T

0

Najpierw robisz sito potem tylko sprawdzasz czy pierwsza czy nie.

0

http://4programmers.net/Forum/C_i_C++/115762-sito_eratostenesa

Masz tam rozwiązania za pomocą sita eratostenesa jak i ja zamieściłem drugi sposób, który jak sprawdzałem wydaje się być szybszy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1