Przekazanie dynamicznej tablicy z main() do funkcji w obiekcie

0

Chciałbym w funkcjach utworzonego obiektu móc czytać wartości tablicy utworzonej w main(). Nie chcę tworzyć kopii tablicy dla każdego nowego obiektu, wystarczy że mogę czytać z tej raz utworzonej.
Zobrazowanie problemu:

void main()
{  

  int* tablica;
  int rozmiar;  //rozmiar struktury, liczba operacji//
  //tutaj wczytanie danych o rozmiarze i elementach tablicy z pliku//
  obiekt= a*;
  a= new obiekt(tablica);
}

class obiekt
{
  public:
    obiekt(int []);
    void czytaj_z_tablicy(int);
};

obiekt::obiekt(int tablica_z_main[]){
czytaj_z_tablicy(3);
}

void obiekt::czytaj_z_tablicy(int indeks){
cout<<tablica_z_main(indeks);//w tym miejscu chciałbym odczytać wartość tabeli utworzonej w main()//
}

O ile w konstruktorze da się czytać zawartość tabeli to w funkcjach obiektu już nie. Domyślam się, że trzeba skorzystać z referencji ale nie potrafię sobie z tym poradzić.

0

Da się to zrobić, obiekt może mieć wskaźnik do pierwszego elementu tablicy. Ale nie jest to dobre rozwiązanie, lepiej by było gdyby obiekt miał własną tablicę (lub najlepiej vector).

0

Chciałbym uniknąć kilkukrotnego czytania z pliku. Mam kilka klas które korzystają z jednych danych. Wydaje mi się, że najlepiej wczytać te dane raz w main(), a następnie każdemu obiektowi mówić o adresie tablicy. Tak żeby nie kopiować jej za każdym razem. Vektor jest chyba nie potrzebny bo chciałbym tylko czytać z danych. Niestety nie potrafię sobie poradzić z tym.

0
class obiekt
{
public:
  obiekt(int* p_tab, int p_size) : m_pTab(p_tab), m_size(p_size) {}
  void czytaj_z_tablicy(int);
private:
  int* m_pTab;
  int m_size;
};

int main()
{
  int tabsize = 100; //ustawione wcześniej w zależności od ilości danych
  int* pTablica = new int[tabsize];
  // jakieś czytanie do tablicy
  obiekt ob(pTablica, tabsize);
}
1

Jak mówiłem, zastanowiłbym się nad konstrukcją programu. Jeżeli klasa bazowa ma udostępniać funkcje związane z pobraniem danych i ich udostępnieniem klasom pochodnym to nie jest to odpowiednia relacja do dziedziczenia. Powinieneś to zapakować w osobną klasę i w tych 4 klasach dać obiekt tej klasy jako pole (a nawet lepiej jako shared_ptr do obiektu z danymi). Ogólnie przy dziedziczeniu trzeba się zastanowić, czy obiekt pochodny można traktować jako obiekt bazowy. Przykładowo dziedziczenie obiektu bez funkcji wirtualnych jest bez sensu.

Dziedziczenie tylko dla używania tego same kodu w wielu miejscach utrudnia zrozumienie programu. Zastanów się która relacja ma większy sens: kolejka ma dane wejściowe, czy kolejka jest danymi wejściowymi. Powinno się używać dziedziczenia, jeżeli chce się użyć ponownie zachowanie, a nie kod.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0