Gra w Pascalu - problem z przeszkodami.

0

Witam!
Zacząłem pisać grę w Dev-Pascalu w której poruszamy się prostokątem i zestrzeliwujemy przeszkody. Zrobiłem planszę, ograniczyłem zasób ruchów prostokąta( nie wychodzi po za planszę), strzela(1.niestety tylko z środka, początkowo chciałem aby strzelał z jednego i drugiego końca, lecz nie potrafię tego zrobić; 2.gdy strzelam, strzał rusza się razem z prostokątem - jeśli wystrzelę pocisk w danym miejscu i zacznę poruszać się w prawo, pocisk robi to analogicznie), i moim mankamentem są przeszkody, które mają być kółkami.. Gdy próbowałem je zrobić, kółka nie spadały w dół, tylko mnożyły się obok siebie. Czy jest ktoś w stanie napisać 'te przeszkody'? Oto mój dotychczasowy kod :

uses graph, crt,wincrt;
var karta,tryb : smallint;
  x1,y1,i,x2,y2,x11,y11,x22,y22,t,p1,p2,p3,x111,x222,p11,p22,lx1,ly1,lx2,ly2,l2x1,l2y1,l2x2,l2y2,l3x1,l3y1,l3x2,l3y2,xo,yo,ro,x,k,w: integer;
  q : char;

begin
 karta:=detect;
 initgraph(karta,tryb, '');

 t:=0;
 k:=0;

 lx1:=100;
 ly1:=500;
 lx2:=800;
 ly2:=500;
 l2x1:=100;
 l2y1:=500;
 l2x2:=100;
 l2y2:=0;
 l3x1:=800;
 l3y1:=500;
 l3x2:=800;
 l3y2:=0;

 setcolor(white);
 line(lx1,ly1,lx2,ly2);
 line(l2x1,l2y1,l2x2,l2y2);
 line(l3x1,l3y1,l3x2,l3y2);

 i:=1;    {do petli zeby się wykonywala caly czas}
 x1:=400;
 x2:=500;
 y1:=450;     {prostokąt}
 y2:=470;
 setfillstyle(1,blue);
 bar(400,450,500,470);

 x11:=450;
 x22:=450;
 y11:=449;    {strzal}
 y22:=419;

 p1:=450;       {zmienna pomocnicza do strzal}
 p2:=501;
 p3:=430;

 repeat

  if keypressed then
   begin
    q:=readkey;
    if q=#77 then {prawo}
     begin
      setfillstyle(1, black);
      bar(x1,y1,x2,y2);
      x1:=x1+14;
      x2:=x2+14;
      setfillstyle(1,blue);
      bar(x1,y1,x2,y2);
     end;
    if q=#75 then    {lewo}
     begin
      setfillstyle(1,black);
      bar(x1,y1,x2,y2);
      x1:=x1-14;
      x2:=x2-14;
      setfillstyle(1,blue);
      bar(x1,y1,x2,y2);
     end;

   if x1<=101 then
    begin
     setfillstyle(1, black);
     bar(x1,y1,x2,y2);
     x1:=101;                 {ograniczenie ruchów prostokąta}
     x2:=200;
     y1:=450;
     y2:=470;
     setcolor(white);
     line(100,450,100,470);
     setfillstyle(1, blue);
     bar(x1,y1,x2,y2);
     x1:=x1+1;
     x2:=x2+1;
     y1:=450;
     y2:=470;

  end;

   if x2>=799 then
    begin
    setfillstyle(1, black);
    bar(x1,y1,x2,y2);
     x1:=700;
     x2:=799;
     y1:=450;
     y2:=470;                  {ograniczenie ruchów prostokąta}
    setcolor(white);
     line(800,470,800,450);
    setfillstyle(1, blue);
    bar(x1,y1,x2,y2);
     x1:=x1-1;
     x2:=x2-1;
     y1:=450;
     y2:=470;
    end;

    if (q=#75) then
     begin          {strzalki}
      p1:=p1-10;
     end;
    if (q=#77) then
     begin
      p1:=p1+10;
     end;

    if (q=#32) and (t=0) then
      begin                   {pocisk}
        x11:=p1;
       x22:=p1;
       t:=1;
      end;

   end;

   if (t=1) then
    begin
     delay(1);
     setcolor(black);                      
     line(x11,y11,x22,y22);
     x11:=(x1+x2) div 2;
     x22:=(x1+x2) div 2;
     y11:=y11-1;
     y22:=y22-1;
     setcolor(blue);
     line(x11,y11,x22,y22);

    end;

     if y11=0 then
     begin
      t:=0;
      y11:=449;
      y22:=419;
     end;

  until i=2;
 readkey;
 closegraph;
end.
0
x1,y1,i,x2,y2,x11,y11,x22,y22,t,p1,p2,p3,x111,x222,p11,p22,lx1,ly1,lx2,ly2,l2x1,l2y1,l2x2,l2y2,l3x1,l3y1,l3x2,l3y2,xo,yo,ro,x,k,w: integer;

Dżizas! Co to ma być?!

0

Po prostu niektórych zmiennych zapomniałem usunąć..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0