Co oznacza litera L w wcscpy(RemoteName, L"ICON2")

0

Potrzebuję zapisać w Delphi funkcję

  wcscpy(RemoteName, L"ICON2")

ale nie wiem jakie znaczenie ma użyta w nim litera L.

Czy równoważny jest zapis

  wcscpy(RemoteName, "ICON2")

Może ktoś wyjaśnić?

Zmienna RemoteName zadeklarowana jest jako parametr pewnej funkji następująco

int __stdcall FsExtractCustomIcon(char* RemoteName,int ExtractFlags,HICON* TheIcon)
1

Nie jest równoważny. L przed literałem w C++ znaczy, że jest on typu "wchar_t", a nie "char".

0

I stała się jasność.
Podziękował.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0