"Local database" i framework 2.0 - błąd

0

Witam

Stworzyłem, prosty program korzystający z bazy danych w VisualStudio2010. Baza danych to dodana do solution "local database". Program chciałbym uruchamiać na innym komputerze z zainstalowanym tylko framework 2.0 (Windows98 bez zainstalowanego visual studio).
We właściwościach programu w VisualStudio zmieniłem "target framework" na 2.0 usunąłem nie obsługiwane usingi i na komputerze na którym pisałem program wszystko chodzi jak trzeba. Ale po przeniesieniu plików na komputer z Frameworkiem 2.0 (WinXP) przy uruchamianiu programu wyskakuje błąd. Program dasie uruchomić tylko w formie bez obsługi bazy danych.

przenosze pliki z folderu:
D:......\Visual Studio 2010\Projects\MojProgram\MojProgram\bin\Debug

MojProgram.exe
mojProgram_DB.sdf

przeniesienie tych plików na inny komputer z frameworkiem 4.0 powoduje że wszystko chodzi prawidłowo - po przeniesieniu na WinXP z framework2.0 uruchamia sie ale tylko po błędzie i w efekcie chodzi bez obslugi bazy danych.

Co jest tego powodem? Jak należy przeniesc program z lokalną bazą danych na komputer z WinXP framework2.0 żeby program prawidłowo korzystał z bazy danych?
PS. Docelowo chciałbym żeby program działał również na komputerazch z Windows98 - stad próby tylko na WindowsXP z framework 2.0

0

No dobra, ale jaki błąd wyskakuje?

0

podsyłam brakujące błędy:

user image

I treść rozwinięta ze szczegółów:

 Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Nazwa pliku: 'System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91'
  w Zarnik_****.ZarnikiDBDataSetTableAdapters.Zarniki****TableAdapter.Fill(Zarniki****DataTable dataTable)
  w Zarnik_****.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Zarnik_****
  Wersja zestawu: 1.0.0.0
  Wersja Win32: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/*************/Pulpit/Zarnik_****.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Data
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Accessibility
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
0

No to chyba wyraźnie widać, że brakuje SqlServerCe.

0

"Nie można załadować pliku lub zestawu" - no to chyba o plik chodzi. Pewno trzeba zainstalować SQL Server CE na maszynie, na której chcesz odpalić program. Albo razem ze swoim programem dostarczaj odpowiednie pliki dll, jeśli tak można.

0

OK więc na jutro przygotowałem "wersję" tego programu z namespacem "System.Data.SqlServerCe" ze zmienioną w References, wartością właściwości "Copy Local" na true.

zobaczymy czy pójdzie:

Instalowanie na komputerze firmowym czegokolwiek odpada - jak moge dodac do programu dll z brakującym namespacem?

co oznacza ta wersja "Version=3.5.1.0" z komunikatu błędu? Czy to odnosi się do wersji frameworka 3.5. Czy powinienem w projekcie usunąc obecną baze lokalną i najpierw oznaczyć "tagert framework" na v2.0 a dopiero pozniej dodawac baze lokalną?
Wcześniej najpierw utowrzylem projekt z "target framework" v4.0 potem dodałem do niego baze lokalna i pozniej zmieniłem "target framework" na 2.0 - czy ta kolejnosc działań ma znaczenie?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0