Witam, jak można za pomocą lua pobrać stworzonym poleceniem w skrypcie lua numer komurki pamięci z której ma zostać odczytana wartość, i przypisać ją zmiennej w skrypcie lua? zrobiłem tak, ale nie działa.


int Read_mem_int(lua_State *state) // int a, int b
{
int ID = (int)lua_tonumber(state, -1);
lua_settop(state, -1);
LPCVOID addr=(LPCVOID)ID;
int read=0;;  
unsigned long NumBytesWrote;
ReadProcessMemory(WindowsProcessHandle,addr,&read,sizeof(read), &NumBytesWrote);
lua_pushnumber(state, read);
return 1;
}

i w skrypcie:
odczyt=Pamiec_Odczyt_int('0x01AE5868')