Algorytm sprawdzający ilość liter zgadzających się z inną zmienną string

0

prosiłbym was o pomoc, bo sam nie mam pojęcia jak to zrobić.

słuchajcie. mam przykładowo dwie zmienne string o różnych łańcuchach znaków. jak sprawdzić zatem, ile liter zgadza sie w jednej ze zmiennych z druga zmienna.

np.
zmienna string o wartości "pole" i zmienna string o wartości "bolek". System powinien obliczyć, i przedstawić liczbowo, ze wartosc "pole" ma 3 wspolne litery z wartoscia "bolek".

Dziekuję z góry!

0

Pokaż co masz, jak zobaczymy że się starasz to pomożemy.

Albo: Podaj ile jesteś w stanie dać.

0

A jaka powinna być odpowiedź dla "lama" i 'mleka"? (Litera "a" jest w obu słowach, różna jest krotność występowania.)

0

payl

nie, przysięgam że próbowałem ale... no.. nie potrafię!

znam pętle for, znam funkcję lenght, wiem że trzeba zliczać i kiedy, próbowałem ze staticcast (czyli funkcja lenght. --> ze stringiem PojedynczyZnak przez static)cast na char i porównywać) ale nie działa...

0
function EditDistance(s, t: ansistring): double;
 var
  d : array of array of integer;
  i,j,cost : integer;
 begin
  if (length(s)=0)and(length(t)=0) then exit(0.0);
  {
  Compute the edit-distance between two strings.
  Algorithm and description may be found at either of these two links:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
  http://www.google.com/search?q=Levenshtein+distance
  }

  try
   //initialize our cost array
   SetLength(d,Length(s)+1);
   for i := Low(d) to High(d) do begin
    SetLength(d[i],Length(t)+1);
   end;

   for i := Low(d) to High(d) do begin
    d[i,0] := i;
    for j := Low(d[i]) to High(d[i]) do begin
     d[0,j] := j;
    end;
   end;

   //store our costs in a 2-d grid
   for i := Low(d)+1 to High(d) do begin
    for j := Low(d[i])+1 to High(d[i]) do begin
     if s[i] = t[j] then begin
      cost := 0;
     end
     else begin
      cost := 1;
     end;

     //to use "Min", add "Math" to your uses clause!
     d[i,j] := Min(Min(
           d[i-1,j]+1,   //deletion
           d[i,j-1]+1),   //insertion
           d[i-1,j-1]+cost //substitution
           );
    end; //for j
   end; //for i

   //now that we've stored the costs, return the final one
   Result := d[Length(s),Length(t)];
  finally
   //cleanup
   for i := Low(d) to High(d) do begin
    for j := Low(d[i]) to High(d[i]) do begin
     SetLength(d[i],0);
    end; //for j
   end; //for i
   SetLength(d,0);
  end; //try-finally
  result:=max(length(s),length(t))-result;
  result:=result/max(length(s),length(t));
 end;

Zadowolony? No to super.

0

a takie coś?

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  char chZnak;
  unsigned uIlosc, uIlosc2, z, i, j;
  string strTekst, strTekst2;
  for ( x = 1; x < 24; ++x)
  {
    if (x = 1) chZnak = 'a';if (x = 7) chZnak = 'g';if (x = 13) chZnak = 'm';if (x = 19) chZnak = 't';
    if (x = 2) chZnak = 'b';if (x = 8) chZnak = 'h';if (x = 14) chZnak = 'n';if (x = 20) chZnak = 'u';
    if (x = 3) chZnak = 'c';if (x = 9) chZnak = 'i';if (x = 15) chZnak = 'o';if (x = 21) chZnak = 'w';
    if (x = 4) chZnak = 'd';if (x = 10) chZnak = 'j';if (x = 16) chZnak = 'p';if (x = 22) chZnak = 'z';
    if (x = 5) chZnak = 'e';if (x = 11) chZnak = 'k';if (x = 17) chZnak = 'r';if (x = 23) chZnak = 'y';
    if (x = 6) chZnak = 'f';if (x = 12) chZnak = 'l';if (x = 18) chZnak = 's';

     uIlosc = 0 ;
     for ( i = 0 ; i <= strTekst.length() - 1 ; ++i)
     {
       uIlosc2 = 0 ;
       for ( j = 0 ; j <= strTekst2.length() - 1 ; ++j)
       {
         if (strTekst[i] == strTekst2[j]) uIlosc += 1;
       }
     }

  }

}
0

nie chce działać.
mimo iż dodałem na początku i końcu jakiś komunikat wyświetla się tylko ten początkowy i potem nic nie idzie dalej.

oj, sorki payl. nie zauważyłem twojego postu.
a co do kodu to nie chce się twój skompilować.

1

a co do kodu to nie chce się twój skompilować.

Ubolewam nad tym iż nie masz możliwości dania kodów diagnostycznych kompilatora wobec czego nigdy nie rozwiążemy Twojego problemu. Do zobaczenia w następnym wcieleniu.

EDIT:
A TY W OGÓLE POWIEDZIAŁEŚ JAKI KOMPILATOR? BO JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN. cholera, znowu flamuje.

0

A czy tu przypadkiem nie chodzi o zwykłą intersekcję, gdzie kolejność liter nie ma znaczenia?

"pole" ∩ "bolek" = {'e', 'l', 'o'}
"dupa" ∩ "papier" = {'a', 'p'}

itp.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0