Korzystam z biblioteki ZedGraph, jednak podczas rysowania krzywej jako parametr trzeba podać SymbolType, w przykładach na necie jest używają SymbolType.None, jednak u mnie nie ma tej pozycji. Jest inna możliwość nie ustawiania tego?