Błędny rozmiar tablicy przy użyciu klasy Random

0

Mam taki program:

package pl.java.moj_pakiet;

import java.util.Random;

public class Tab {

  public static void main(String[] args) {
    Random rand = new Random();

    int tab[][] = new int [rand.nextInt() % 10 + 1][];
    for (int i = 0; i < tab.length; i++)
      tab[i] = new int [rand.nextInt() % 10 + 1];

    Tab go = new Tab();

    go.Wprowadz(tab);

    int tab2[][] = new int [tab.length][go.Max(tab)];

    go.Wypelnij(tab, tab2);

    go.Wyswietl(tab2);

  }

  public void Wprowadz(int t[][])
  {
      Random rn = new Random();

      int i, j;
      int n = t.length;
      for (i = 0; i < n; i++)
      {
        int m = t[i].length;
        for (j = 0; j < m; j++)
          t[i][j] = rn.nextInt() % 100;
      }
  }

  public void Wypelnij(int t1[][], int t2[][])
  {
    for (int i = 0; i < t1.length; i++)
    {
      for (int j = 0; j < t1[i].length; j++)
        t2[i][j] = t1[i][j];

      for (int j = t1[i].length; j < Max(t1); j++)
        t2[i][j] = -5;
    }
  }

  public void Wyswietl(int t[][])
  {
    for (int i = 0; i < t.length; i++)
    {
      for (int j = 0; j < t[i].length; j++)
        System.out.print(t[i][j] + "\t");

      System.out.println();
    }

  }

  public int Max(int t[][])
  {
    int max = 0;
    for (int i = 0; i < t.length; i++)
      if (max < t[i].length)
        max = t[i].length;

    return max;
  }
}

Kompilator wywala takie coś:

Exception in thread "main" java.lang.NegativeArraySizeException
  at pl.java.moj_pakiet.Tab.main(Tab.java:12)

Chodzi o linijkę

for (int i = 0; i < tab.length; i++)
      tab[i] = new int [rand.nextInt() % 10 + 1];

Czemu taki error?

0

Random.nextInt może wyprodukować liczbę ujemną jak widać. Zamiast nextInt() % liczba użyj nextInt(liczba).

0

Dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0