Witam,

w tym zdarzeniu plik jest tworzony i po wyjsciu z tej procedury plik już istnieje z danymi.
Jak przechwycić moment, kiedy odebrany plik jest gotowy do obróbki ?

procedure TForm1.FTPStoreFile(ASender: TIdFTPServerContext;
  const AFileName: string; AAppend: Boolean; var VStream: TStream);
begin
 if not Aappend then
   VStream := TFileStream.Create('C:\pliiiiiiczek.txt',fmCreate)
 else
   VStream := TFileStream.Create('C:\pliiiiiiczek.txt',fmOpenWrite)
end;