C++, duża liczba miejsc po przecinku

0

Witam!

Chciałbym wyświetlić jakąś liczbę niewymierną, np liczbę Eulera do 30 miejsca po przecinku - jak to zrobić ?

poniżej zamieszczam kod programu, który liczy liczbę e jako sumę szeregu, jednak podaje wynik tylko do 19 miejsca po przecinku, jak to można zmienić ?

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <windows.h>

using namespace std;

double suma=1, powr=1;
double wartosc_biezaca, wartosc_poprzednia, dokladnosc, zadanaDokladnosc=0.001;

int freq, start, end, diff;
double czas;

float silnia(int n);
int i=1;

int main()
{
 cout.precision(30); 
 cout.setf(ios::fixed,ios::floatfield); 
 
 wartosc_poprzednia = wartosc_biezaca = 1.0;

 QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER*)&freq);
 QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER*)&start);
   
 do
 {
 powr= silnia(i);  
 suma += 1.0/powr;
 cout<< dokladnosc<<endl;
 
 wartosc_poprzednia = wartosc_biezaca;
 wartosc_biezaca = wartosc_biezaca+1/powr;
 dokladnosc = fabs(wartosc_poprzednia - wartosc_biezaca);
 
 i++;
 }while(dokladnosc>=zadanaDokladnosc);
 
 QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER*)&end);
 diff = ((end - start) * 1000) / freq;

 unsigned int milliseconds = (unsigned int)(diff & 0xffffffff);
 cout <<"e : "<<suma;
 cout <<" milliseconds: "<<milliseconds <<endl;

 system("PAUSE > null");
 return 0;
} 

float silnia(int n)
{
  float s=1;
  for ( int i=1;i<=n;i++)
  {
  s = s * i;
  }
  return s;
}

 
0

np. bignum

0

OK, thx za info, a czy można to zrobić używając standardowych bibliotek ?
i taki przykład:

 
double a=1;
double b=3;
double c;

int main()
{
  cout.precision(30); 
  cout.setf(ios::fixed,ios::floatfield); 
  c=a/b;
  cout<<c<<endl;
  system("PAUSE");
   
}

i np chce wyświetlić 30 trójek po przecinku...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1