private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
//    jPanel6.removeAll();// to z nieznanych mi powodów nie działa(tzn pewnie działa, ale nie tak jak oczekuję).
//    jPanel6.updateUI();//to czyści po narysowaniu zamiast przed
//   jPanel6.repaint();//czyści po narysowaniu zamiast przed
    getargs(0);//funkcja rysuje(w zasadzie wywołuje funkcję pobierającą dane, liczącą i rysującą) na panelu
  }    

Powyższy kod po naciśnięciu przycisku rysuje(tak jak powinien) na panelu.
Problem pojawia się gdy przycisk nacisnę kilka razy, bo wtedy jedno rysuje się na drugim.
Jak wyczyścić panel przed narysowaniem na nim czegoś?