Napisalem takie cos tylko to nie chodzi, wydaje mi sie ze trzeba zrobic za pomoca tablicy struktur, ale jestem poczatkujacy i nie wiem jak to ma wygladac

 #include "stdafx.h"

struct Data
    {
    int d,m,r;
  };
int SORT(const void *p, const void *q)
  {
    Data *a=(Data*)p, *b=(Data*)q;
    int k=a->r - b->r;
    if (k) return k;
    k=a->m - b->m;
    if (k) return k;
    return a->d - b->d;

  }
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  int n,i;
  int (*A)[3];
  struct Data D;
  printf("Podaj ile ma byc DAT: \n");
  scanf_s("%d",&n);
  A=(int(*)[3])calloc(n,sizeof(*A));
  if(A==NULL) return 0;

  for(i=0;i<n;i++)
  {
    fprintf(stderr,"Podaj date w postaci dzien-mies-rok: %d\n",i+1);
    scanf_s("%d%*c%d%*c%d",&D.d,&D.m,&D.r);
    A[i][0]=D.d;
    A[i][1]=D.m;
    A[i][2]=D.r;
  }
  qsort(A,n,sizeof(*A),SORT);
  for(i=0; i<n;i++)
  {
  printf("%d.%d.%d\n", A[i].d, A[i].m,A[i].r);

  }
 free(A);
    return 0;

}