Czego potrzebuje jeszcze do transponowania macierzy?

 int m,n;
  cin>>m>>n;
  int tab[m][n];

  for(int i=0; i<m;i++)
  {
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
          cin>>tab[i][j];
      }
  }

  for(int i=0;i<m;i++)
  {
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
          cout<<"tab "<<"["<<j<<"]"<<"["<<i<<"]"<<" "<<tab[i][j]<<endl;
      }
  }