Witam,
Stworzyłem spinner w którym użytkownik może wybrać liczby. Następnie stworzyłem textView, który ma przypisywać jakiś tekst wybranej liczbie.
Kod wygląda tak:

package com.example.textwatcher;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_id);
    final TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.text_view_id);

    editText.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
      @Override
      public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {

      }

      @Override
      public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
        //i to tutaj powinno wystarczyć
        textView.setText(editText.getText().toString());
      }

      @Override
      public void afterTextChanged(android.text.Editable editable) {

      }

    });

    Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner) ;
    TextView TextView = (TextView) findViewById(R.id.mojText);

//get the spinner from the xml.
    Spinner dropdown = findViewById(R.id.spinner);
//create a list of items for the spinner.
    String[] items = new String[]{"1", "2", "3", "4"};
//create an adapter to describe how the items are displayed, adapters are used in several places in android.
//There are multiple variations of this, but this is the basic variant.
    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, items);
//set the spinners adapter to the previously created one.
    dropdown.setAdapter(adapter);
  }

  @Override
      spinner.setOnItemSelectedListener(this);

  public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id) {

    switch (position) {
      case 1:
        TextView.setText("cokolwiek chcesz żeby wyświetliło się w textView po wybraniu 1");
        break;
      case 2:
        TextView.setText("cokolwiek chcesz żeby wyświetliło się w textView po wybraniu 2");
        break;
      case 3:
        TextView.setText("cokolwiek chcesz żeby wyświetliło się w textView po wybraniu 3");
        break;

    }
  }

  @Override
  public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
    // TODO Auto-generated method stub
  }

}

Niestety w związku z linijką

spinner.setOnItemSelectedListener(this);

pojawiły się błędy
-error: illegal start of type
-error: <identifier> expected

Czy można temu jakoś zaradzić?
Czy kod jest dobrze napisany?