Problem z aktualizacją hasła

0

Próbuje zaktualizować hasło ale wyskakuję mi błąd i wywala z aplikacji po wciśnięciu buttona: <java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.example.barry.crm.models.DefaultResponse.getMsg()' on a null object reference>. Aktualizacja hasła działa poprzez postmena tzn zaktualizuje hasło gdy jest wszystko ok natomiast gdy coś jest nie tak to rzuca odpowiedni błąd

 private void updatePassword(){
String currentpassword = editTextCurrentPassword.getText().toString().trim();
    String newpassword = editTextNewPassword.getText().toString().trim();

    if (currentpassword.isEmpty()) {
      editTextCurrentPassword.setError("Podaj aktualne hasło");
      editTextCurrentPassword.requestFocus();
      return;
    }

    if (newpassword.isEmpty()) {
      editTextNewPassword.setError("Podaj nowe hasło");
      editTextNewPassword.requestFocus();
      return;
    }


    User user = SharedPrefManager.getInstance(getActivity()).getUser();
    Call<DefaultResponse> call = RetrofitClient.getInstance()
        .getApi().updatePassword(
            user.getEmail(),
            currentpassword,
            newpassword
        );
    call.enqueue(new Callback<DefaultResponse>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<DefaultResponse> call, Response<DefaultResponse> response) {
        Toast.makeText(getActivity(), response.body().getMsg(), Toast.LENGTH_LONG).show();


      }

      @Override
      public void onFailure(Call<DefaultResponse> call, Throwable t) {

      }
    });
}

Fragment z Api:

 @FormUrlEncoded
  @PUT("updatepassword")
  Call<DefaultResponse> updatePassword(
      @Field("Email") String Email,
      @Field("currentpassword") String currentpassword,
      @Field("newpassword") String newpassword

  );

i Klasa DefaultResponse:

public class DefaultResponse {
  @SerializedName("error")
  private boolean err;
  @SerializedName("message")
  private String msg;
  public DefaultResponse(boolean err, String msg) {
    this.err = err;
    this.msg = msg;
  }
  public boolean isErr() {
    return err;
  }
  public String getMsg() {
    return msg;
  }
}
0

wklej caly stacktrace
masz podpiety okhttp + gson albo jakis moshi do retrofita?
podepnij okhttp loger i zobacz co przychodzi w response

0
pozdroooo2 napisał(a):

wklej caly stacktrace
masz podpiety okhttp + gson albo jakis moshi do retrofita?
podepnij okhttp loger i zobacz co przychodzi w response

Mam converter gsona jak widać poniżej

import retrofit2.Retrofit;
import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;

public class RetrofitClient {

  private static final String BASE_URL = "http://192.168.1.125/crm/public/";
  private static RetrofitClient mInstance;
  private Retrofit retrofit;

  private RetrofitClient() {
    retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(BASE_URL)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
  }

  public static synchronized RetrofitClient getInstance() {
    if (mInstance == null) {
      mInstance = new RetrofitClient();
    }
    return mInstance;
  }

  public Api getApi(){
    return retrofit.create(Api.class);
  }
}

a tutaj stacktrace:
https://ibb.co/pK53B6t

0

Udało mi się naprawić błąd z wywalaniem aplikacji natomiast teraz ciągle wyskakuje mi że podałem niepoprawne hasło

0

Problem rozwiązany udało się wszystko zrobić

0

Dodałem coś takiego do AllUsersActivity ale dalej brak rezultatów

private void generateRole() {
    final Role role = SharedPrefManager.getInstance(AllUsersActivity.this).getRole();
    Call<RolesResponse> call = RetrofitClient.getInstance().getApi().getAllRoles();

    call.enqueue(new Callback<RolesResponse>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<RolesResponse> call, Response<RolesResponse> response) {

        roleList = response.body().getAllRoles();
      }

      @Override
      public void onFailure(Call<RolesResponse> call, Throwable t) {

      }


    });

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1