Ktoś miał styczność? Jak patrzę na wymagania zawarte w ofercie na juniora to chyba łatwo się dostać dla kogoś bez doświadczenia